Kup e-podpis

Pytania i odpowiedzi

 • Instrukcje

 • Jak wykorzystać certyfikat mSzafir w dowolnej aplikacji podpisującej:
  - System Windows
  - System MacOS

 • Informacje ogólne

  Certyfikat kwalifikowany w świetle ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej jest równoważny z podpisem odręcznym, a co za tym idzie jest przypisany do jednej osoby. W związku z tym certyfikat kwalifikowany możemy wykorzystywać wszędzie tam, gdzie tylko możliwe jest jego zastosowanie. Nie ma żadnych ograniczeń w stosowaniu certyfikatu zakupionego przez pracodawcę czy inny podmiot w celach prywatnych.

 • Certyfikat jest przypisany do osoby fizycznej. Osoba ta nie może udostępniać swojej karty kryptograficznej z kluczem prywatnym nikomu, w tym także swojemu pracodawcy. W niektórych przypadkach pracodawca może unieważnić certyfikat (dotyczy to sytuacji, w której dane pracodawcy zawarte są w certyfikacie). Tak więc co do zasady pracodawca nie może zmusić pracownika do wydania mu nośnika z kluczem prywatnym. Należy pamiętać, że nośnik taki nie może w żaden sposób zostać wykorzystany przez pracodawcę, gdyż składanie podpisu elektronicznego przy jego użyciu przez inną osobę niż wskazana w certyfikacie jest przestępstwem.

 • Jednym certyfikatem kwalifikowanym można podpisać dowolną liczbę dokumentów za różnych płatników, dlatego wystarczy zakup jednego certyfikatu. Kwestię upoważnień do wysyłania dokumentów do ZUS w imieniu firm proponujemy wyjaśnić z ZUS.

 • Certyfikat kwalifikowany – kwalifikowany podpis elektroniczny równoważny pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu. Możemy go używać wszędzie tam, gdzie tylko jest możliwe jego zastosowanie.

  Certyfikat niekwalifikowany – podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy tych certyfikatów wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi odręcznemu tylko wtedy, jeśli obie strony zawrą wcześniej umowę zawierającą zapisy o wzajemnym uznaniu podpisów weryfikowanych certyfikatem niekwalifikowanym. Dodatkowo za pomocą certyfikatu niekwalifikowanego można szyfrować i podpisywać dokumenty oraz np. wiadomości pocztowe.

 • Od strony prawnej certyfikatami kwalifikowanymi można posługiwać się na terenie UE bez ograniczeń.

 • Należy zainstalować oprogramowanie dołączone do zestawu, aktywować kartę oraz zarejestrować certyfikat w systemie.

 • Na jednym komputerze można zainstalować dowolną liczbę certyfikatów. W tym celu należy zainstalować oprogramowanie dołączone do zestawu, po czym aktywować wszystkie karty i zarejestrować każdy z certyfikatów na komputerze. Pobierz instrukcję.

 • W tym celu należy skorzystać z instrukcji do konfiguracji MS Outlook.
   

 • Na karcie CryptoCard dla użytkownika dostępne jest ok. 40 kB pamięci na klucze i certyfikaty. W strefie przeznaczonej dla certyfikatów kwalifikowanych (QESv2) może być umieszczona jedna para kluczy RSA i certyfikat. W strefach przeznaczonych na certyfikaty niekwalifikowane (Token 1,2,3) może być maksymalnie 8 par kluczy RSA, jednak liczba certyfikatów możliwych do zapisania zależy od ich wielkości i dostępności wolnego miejsca na karcie.

 • W myśl ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej certyfikat kwalifikowany może być wykorzystywany tylko w celu potwierdzenia niezaprzeczalności podpisu. Tym samym tylko takie użycie klucza jest wskazane w certyfikacie. Wyklucza to zastosowanie certyfikatu kwalifikowanego w innych celach, m.in. do podpisywania poczty elektronicznej.

 • Wygenerowany wniosek o certyfikat należy złożyć w Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir. Po uzyskaniu certyfikatu należy go zarejestrować w systemie, korzystając z aplikacji CryptoCard Suite, menu Narzędzia -> Dodatkowe narzędzia -> Rejestracja certyfikatu w systemie.

 • Jak uzyskać i odnowić certyfikat

 • Aby kupić kolejny certyfikat, należy złożyć zamówienie, a następnie przesłać do KIR podpisane zamówienie przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

 • Odnowienie certyfikatu może nastąpić w oddziale KIR na nowej karcie (tzw. zestaw odnowieniowy) lub też online (na dotychczas posiadanej karcie). W tym celu należy złożyć zamówienie. Szczegóły dotyczące odnowienia certyfikatu online można znaleźć w zakładce "Jak odnowić online?". Odbiór zestawu odnowieniowego realizowany jest po umówieniu wizyty w naszym oddziale. Prosimy o wcześniejszy kontakt z Departamentem Kontaktu z Klientami pod numerem telefonu: 22 545 55 55. Istnieje ponadto możliwość zamówienia dostarczenia zestawu w miejsce wskazane przez klienta.

 • W przypadku zgubienia karty należy jak najszybciej unieważnić certyfikat, który był na niej zapisany. W tym celu należy złożyć wniosek o unieważnienie certyfikatu:

  - osobiście w najbliższej placówce KIR
  - tel. 801 500 207 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00 (opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora),
  - w zakładce "Jak zawiesić lub unieważnić certyfikat?"

 • Numer seryjny certyfikatu znajduje się w dokumencie „Potwierdzenie wydania certyfikatu”, który otrzymuje się przy odbiorze zestawu. Numer ten można również odczytać z certyfikatu w komputerze w przypadku, kiedy został na nim zarejestrowany. W tym celu należy uruchomić "Menedżer CryptoCard Suite", przejść na zakładkę "Narzędzia”, uruchomić "Menedżer certyfikatów" i w nowym oknie kliknąć dwa razy na wybrany certyfikat. W nowym oknie należy przejść na zakładkę "Szczegóły”. W oknie pod zakładką druga pozycja to numer seryjny certyfikatu.

 • Tak. Do podpisywania dokumentów w programie eDeklaracje można wykorzystać podpis kwalifikowany.

 • Odnowienia on-line

  Najczęstszą przyczyną błędu jest brak aktualizacji oprogramowania CryptoCard Suite na stanowisku klienta. Należy odinstalować CryptoCard Suite w Panelu sterowania przez funkcję "Dodaj/Usuń programy". Następnie należy uruchomić ponownie komputer i zainstalować wersję 2.00 CryptoCard Suite, która jest dostępna na stronie: https://www.kir.pl/szafir/ccs/cryptocardsuite_kir.zip. Kolejny krok to ponowne generowanie żądania.

 • Jeżeli po kliknięciu w przesłany link nie następuje żadna reakcja ze strony przeglądarki internetowej, prosimy o skopiowanie adresu dla certyfikatu kwalifikowanego: https://szafir.kir.com.pl/formularze/renewal-edit.action lub niekwalifikowanego: https://szafir.kir.com.pl/formularze/nq-renewal-edit.action do okna adresu przeglądarki, a następnie przejście na wybraną powyżej stronę.

  Powyższe adresy służą do generowania żądania odnowienia certyfikatu. Jeżeli po przejściu na stronę do generowania żądania komponenty SDK zostają zaktualizowane, a mimo to po kliknięciu w przycisk "Start" nie pojawia się okno informujące o odczytywaniu zawartości karty, należy upewnić się, czy wszystkie składniki systemowe zostały zaktualizowane zgodnie z instrukcją odnawiania certyfikatów drogą online.

 • Jeżeli w dostarczonej wiadomości znajdują się nieaktywne linki, wówczas do pola adresu przeglądarki należy skopiować jeden z poniższych linków i przejść na wybraną stronę. Powyższe adresy służą do uruchomienia aplikacji do osadzenia (zapisania) nowego certyfikatu na karcie:
  - https://szafir.kir.com.pl/formularze/download/RecertClntSetup.msi (aplikacja do zainstalowania na komputerze);
  - https://ozk2renew-p.szafir.kir.pl/recert/Recertyfikacja_Carbon.application (aplikacja uruchamiająca się samodzielnie w przeglądarce).

 • Program do osadzenia (zapisania) certyfikatu po zainstalowaniu na komputerze znajduje się w ścieżce:
  C:\Program Files\CryptoTech\Klient Recertyfikacji (należy pamiętać, że jeżeli CryptoCard Suite zainstalowany jest na innym dysku, to tam właśnie należy szukać Klienta recertyfikacji). Po przejściu do odpowiedniego katalogu należy uruchomić aplikację, klikając dwukrotnie na "ReClnt.exe". Drugim rozwiązaniem będzie kliknięcie w "Start" > Programy lub Wszystkie programy > CryptoTech > Klient recertyfikacji .

  1  2  3  4    

Zadaj pytanie

Captcha

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjna (KIR) z siedzibą w Warszawie przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa, KRS 0000113064;
 2. dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji zgłoszenia dotyczącego umowy zawartej z KIR na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub
  2. realizacji zgłoszenia innego niż dotyczący umowy zawartej z KIR, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 3. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy lub realizacji innego zgłoszenia;
 4. masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. masz prawo do wniesienia skargi do PUODO w razie uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zgłoszenia;
 7. inspektor ochrony danych w KIR: .
Czy pytanie dotyczy zawartej umowy:

Nasi klienci:

 • ALAB laboratoria
 • Białystok
 • Michelin
 • Luxmed
 • Wasko
 • Warmia i Mazury
 • Synevo
 • Siemens
 • Puławy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Diagnostyka