Wylogowaliśmy Cię z Twojego konta. Zaloguj ponownie
Wróć do wyboru tematu

Jeżeli w dostarczonej wiadomości znajdują się nieaktywne linki, wówczas do pola adresu przeglądarki skopiuj jeden z poniższych linków i przejdź na wybraną stronę. Powyższe adresy służą do uruchomienia aplikacji do osadzenia (zapisania) nowego certyfikatu na karcie:
https://szafir.kir.com.pl/formularze/download/RecertClntSetup.msi (aplikacja do zainstalowania na komputerze),
– https://ozk2renew-p.szafir.kir.pl/recert/Recertyfikacja_Carbon.application (aplikacja uruchamiająca się samodzielnie w przeglądarce).

Wróć do wyboru tematu