Wylogowaliśmy Cię z Twojego konta. Zaloguj ponownie
Image
certyfikat_witryn_internetowych.png

Kwalifikowany certyfikat witryn internetowych

Kwalifikowany certyfikat wraz z weryfikacją uprawnień właściciela domeny.

od 1 197,00 zł netto
Wybierz opcję

Kwalifikowany certyfikat uwierzytelniania witryn internetowych (QWAC) jest zgodny z rozporządzeniem eIDAS. Potwierdza wiarygodność witryny internetowej i przyporządkowuje witrynę internetową do osoby fizycznej lub prawnej. Możesz go wykorzystać do autoryzacji w ramach PSD2 oraz systemu e-Doręczeń. Podczas zamawiania certyfikatu podaj nazwę domeny, organizacji i dane do PSD2 (opcjonalnie).

Wybierz opcję

Certyfikat do Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej umożliwia integrację jednostek administracji publicznej

Skuteczna integracja podmiotów administracji publicznej oraz instytucji realizujących zadania publiczne z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej wymaga certyfikatu, który umożliwia deszyfrację asercji i podpisywanie żądań, zgodne ze wszystkimi wymaganiami. Obowiązek integracji dotyczy podmiotów potwierdzających tożsamość użytkowników, jak również świadczących inne usługi w oparciu o potwierdzenie tożsamości.
Zakup certyfikatu może zostać sfinansowany ze środków w ramach unijnego programu "Cyfrowa Gmina". 

Kwalifikowane certyfikaty dla dostawców usług płatniczych, pozwalające na świadczenie tych usług w ramach PSD2.

Unijna dyrektywa PSD2 (ang. Payment Services Directive II) w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego została wdrożona przez Polskę 20 czerwca 2018 roku jako nowelizacja ustawy o usługach płatniczych. Dyrektywa otwiera rynek finansowy dla podmiotów niebankowych (Third Party Providers, TPP), które za zgodą klienta będą mogły zainicjować płatność oraz uzyskać dane dotyczące jego rachunku bankowego, np. historię transakcji. Dyrektywa PSD2 przewiduje konieczność zabezpieczenia komunikacji pomiędzy instytucjami płatniczymi w taki sposób, aby zapewnić integralność i autentyczność przekazywanych danych. Oznacza to, że od 2019 roku każdy podmiot, wymieniając takie informacje, zobowiązany jest do posługiwania się specjalnymi kwalifikowanymi certyfikatami eIDAS: 

Jest to poświadczenie elektroniczne, które łączy dane służące do walidacji pieczęci elektronicznej z osobą prawną i potwierdza nazwę tej osoby, wydawane przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania.

  • kwalifikowanym certyfikatem uwierzytelniania witryn internetowych

Jest to poświadczenie, które umożliwia uwierzytelnianie witryn internetowych i przyporządkowuje witrynę internetową do osoby fizycznej lub prawnej, wydane przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania.

Certyfikaty, z terminem ważności od 1 roku do 2 lat, może otrzymać każdy podmiot, który uzyska od Komisji Nadzoru Finansowego pozwolenie na świadczenie usług w ramach PSD2. KIR posiada w swojej ofercie oba rodzaje certyfikatów. Zobacz jak zamówić certyfikat z danymi PSD2Certyfikaty z danymi do PSD2 można otrzymać elektronicznie bez konieczności wizyty w placówce KIR. Warunkiem jest przesłanie drogą mailową żądania opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu osoby upoważnionej do odebrania certyfikatu wskazanej na zamówieniu. Przygotowany certyfikat zostanie odesłany pocztą elektroniczną do osoby upoważnionej. Certyfikaty wydawane przez KIR posiadają specjalne rozszerzenia do PSD2 wymagane przez specyfikację techniczną ETSI TS 119 495 v 1.2.1. (Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Sector Specific Requirements; Qualified Certificate Profiles and TSP Policy Requirements under the Payment Services Directive (EU) 2015/2366).

Klienci, którzy wybrali e-podpis Szafir

Image
Biuro_obsługi_klienta_desktop.png

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami

22 545 55 55

Napisz do nas

lub skorzystaj z centrum pomocy