Wylogowaliśmy Cię z Twojego konta. Zaloguj ponownie
Image
pieczęć_elektroniczna_kwalifikowana.png

Pieczęć elektroniczna Szafir

Dla dużych i małych firm. Wydawana jest podmiotom posiadającym osobowość prawną, np. firmom, instytucjom, urzędom.
Podobnie jak e-podpis potwierdza formalny charakter dokumentów
i gwarantuje ich skutki prawne. 

od 1 408,00 zł netto
Wybierz opcję

Pieczęć elektroniczna Szafir identyfikuje firmę, zapewnia integralność danych, uwierzytelnia nadawcę i spełnia wszelkie wymogi prawne. To optymalny sposób na szybkie i wiarygodne autoryzowanie oficjalnej korespondencji firmowej, dokumentów prawnych, dyplomów, legitymacji, zaświadczeń czy certyfikatów.
Przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu pieczęci elektronicznej złożysz i zweryfikujesz kwalifikowaną pieczęć elektroniczną. Pieczęć elektroniczna oferowana jest w zestawie z kartą kryptograficzną (dużą lub SIM), oprogramowaniem oraz opcjonalnie czytnikiem kart kryptograficznych.

Wybierz opcję

Jak zamówić?

Aby zamówić certyfikat kwalifikowany pieczęci elektronicznej:

1. Wybierz opcję e-pieczęci

Podaj dane osoby, która jest upoważniona do odbioru pieczęci elektronicznej. W certyfikacie będą umieszczone wyłącznie dane podmiotu, a nie osoby fizycznej.

2. Podpisz dokumenty i wyślij do nas

Dokumenty (zamówienie oraz umowa, jeżeli jesteś nowym klientem) mogą podpisać tylko osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

3. Odbierz swoje zamówienie

Sprawdź listę naszych punktów i zobacz, gdzie najwygodniej będzie Ci odebrać pieczęć elektroniczną.

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna może być stosowana wszędzie tam, gdzie istotne jest zapewnienie wiarygodności danych w zakresie niezmienialności treści oraz potwierdzenia źródła pochodzenia (np. do wystawiania faktur elektronicznych, do potwierdzania źródła pochodzenia kopii dokumentów).

0pieczętowanie dokumentu księgowego kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną zapewnia integralność danych i poświadcza prawdziwość źródła pochodzenia dokumentu. Dzięki temu odbiorca wie, kto przesłał mu dokument i ma pewność, że nie został on zmodyfikowany.

Aktualnie obowiązujące prawo pozwala przetwarzać dokumenty papierowe na formę cyfrową. Korzystanie z kwalifikowanej pieczęci chroni instytucję w sytuacji utraty fizycznych dokumentów. Elektroniczna archiwizacja dokumentów ułatwia dostęp do danych i poprawia przepływ informacji wewnątrz instytucji.

Po zastosowaniu kwalifikowanej pieczęci modyfikacja opieczętowanego pliku przez osoby nieuprawnione nie jest możliwa.

Pieczęć elektroniczna chroni personalne dane pracownika, ponieważ nie zawiera prywatnych informacji. Większość spraw firmowych nie wymaga udostępniania danych wrażliwych indywidualnego pracownika. Odbiorca e-dokumentu opatrzonego e-pieczęcią ma pewność, że pismo pochodzi z danej instytucji i że nikt nie dokonał w nim zmian.

Zastąpienie papierowych dokumentów wersją cyfrową eliminuje koszty drukowania, kopiowania, dystrybucji i archiwizacji. Redukuje koszty i ślad węglowy.

Opieczętowane dokumenty są dystrybuowane drogą e-mailową, co usprawnia kontakty wewnętrzne i zewnętrzne firmy. Przyspieszenie i ułatwienie obsługi dokumentów poprawia komfort pracy i oszczędza czas pracowników.

Dzięki stosowaniu cyfrowych narzędzi firma zyskuje wizerunek podmiotu, który szanuje czas swoich pracowników i klientów oraz dba o ekologię.

Klienci, którzy wybrali e-podpis Szafir

Image
Biuro_obsługi_klienta_desktop.png

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami

22 545 55 55

Napisz do nas

lub skorzystaj z centrum pomocy