Wylogowaliśmy Cię z Twojego konta. Zaloguj ponownie
Image
odnowienie_podpisu_Szafir.png

Odnowienie podpisu elektronicznego Szafir

Do wyboru zestaw odnowieniowy z nową kartą lub odnowienie na dotychczas posiadanym nośniku (online).

od 97,00 zł netto
Wybierz opcję

Odnowienie certyfikatu jest dostępne w dwóch wariantach:

  • na dotychczas używanej karcie – jedynie dla tych samych danych i dla ważnego certyfikatu
  • na nowej karcie w formie zestawu odnowieniowego

Certyfikat odnowiony online będzie zawierał takie same dane jak dotychczas wykorzystywany certyfikat. Jeżeli chcesz zmienić dane w certyfikacie wybierz odnowienie na nowej karcie. Zachęcamy do jak najwcześniejszego dostarczenia zamówienia (drogą pocztową lub w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), ponieważ kolejne etapy procesu odnowienia certyfikatu wymagają posiadania ważnego certyfikatu kwalifikowanego. 

Wybierz opcję

Jak odnowić?

Weryfikacji tożsamości dokonujemy na podstawie Twojego ważnego certyfikatu użytkownika. Szczegółowy opis, jak odnowić certyfikat, znajdziesz w instrukcji.

  • Dokumenty należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez przedstawicieli firm posiadających zestaw z certyfikatem kwalifikowanym. W przypadku, gdy osoby upoważnione nie widnieją w KRS lub CEIDG, należy do dokumentów dołączyć odpowiednie pełnomocnictwa potwierdzające ich uprawnienia do reprezentowania Zamawiającego.
  • Drugą opcją jest wydrukowanie i przekazanie ich do podpisania osobom upoważnionym, a następnie przesłanie do nas. W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania przez KIR prawidłowo wypełnionych oryginałów dokumentów i potwierdzeniu ich prawidłowości do osoby, dla której zostało złożone zamówienie, wyślemy wiadomość informującą o tym, jak odnowić certyfikat na posiadanej karcie. Wiadomość zostanie wysłana tylko na adres podany w zamówieniu. W ciągu 5 dni roboczych od wykonania tych czynności wyślemy drogą e-mailową informację o przygotowanym certyfikacie i sposobie jego zapisania na karcie.

 

Proces odnowienia online można przeprowadzić na systemie Windows 10 i 11 i MacOS.

Klienci, którzy wybrali e-podpis Szafir

Image
Biuro_obsługi_klienta_desktop.png

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami

22 545 55 55

Napisz do nas

lub skorzystaj z centrum pomocy