Wylogowaliśmy Cię z Twojego konta. Zaloguj ponownie
Wróć do wyboru tematu

Jeżeli po kliknięciu w link nie następuje żadna reakcja ze strony przeglądarki internetowej, skopiuj adres dla certyfikatu kwalifikowanego: https://szafir.kir.com.pl/formularze/renewal-edit.action lub niekwalifikowanego: https://szafir.kir.com.pl/formularze/nq-renewal-edit.action do okna adresu przeglądarki, a następnie przejdź na stronę.

Powyższe adresy służą do generowania żądania odnowienia certyfikatu. Jeżeli po przejściu na stronę do generowania żądania komponenty SDK zaktualizują się, a mimo to po kliknięciu w przycisk "Start" nie pojawia się okno informujące o odczytywaniu zawartości karty, upewnij się, czy wszystkie składniki systemowe zostały zaktualizowane zgodnie z instrukcją: Instrukcja złożenia zamówienia na odnowienie certyfikatów kwalifikowanych online

Wróć do wyboru tematu