Wylogowaliśmy Cię z Twojego konta. Zaloguj ponownie
Wróć do wyboru tematu

Zamówienie można przekazać do KIR w wybrany sposób:

  1. listownie lub osobiście na adres oddziału w Białymstoku (RCO Białystok, ul. Suraska 3A, 15-950 Białystok),
  2. e-mailowo: odnowienia@kir.pl – zamówienie musi być podpisane elektronicznie przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

    Pamiętaj, że niezależnie od trybu przekazania dokumentów, zamówienie zawsze musi być podpisane według reprezentacji w firmie. Dotyczy to również podpisanych elektronicznie dokumentów.
Wróć do wyboru tematu