Contact details

Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
ul. rtm. W. Pileckiego 65
02-781 Warszawa
 

Customer Service
(Mon. – Fri., 8.00 A.M. – 6.00 P.M.)

tel.: (+48) 22 545 55 55
e-mail: 
 

National Court Register KRS: 0000113064
Identification Number NIP: 526-030-05-17
Statistical Number REGON: 012105474

Hotline

 

Our clients: