Kup e-podpis

Certyfikaty kwalifikowane na karcie

 

Przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego można złożyć i zweryfikować podpis elektroniczny.

 

 

Kup e-podpis

 

Certyfikat kwalifikowany wydawany przez Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir jest generowany i zarządzany zgodnie z wymaganiami ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016 poz. 1579) z 5 września 2016 r. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE.


W myśl ustawy i rozporządzenia eIDAS kwalifikowany podpis elektroniczny jest równoważny pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu.


Każdy certyfikat kwalifikowany wydany przez KIR może zawierać:

 • dane o subskrybencie,
 • parametry dotyczące klucza publicznego zawartego w certyfikacie,
 • zakres zastosowania certyfikatu,
 • wysokość kwoty, do jakiej mogą być wykonywane transakcje przy użyciu danego certyfikatu,
 • informacje określające zakres uprawnień subskrybenta,
 • informacje określające w czyim imieniu występuje subskrybent.

Aby zamówić certyfikat kwalifikowany:

1. Złóż zamówienieotwiera się w nowej karcie i dodaj je do koszyka.

2. Wyświetl zawartość koszyka i wybierz jedną z możliwości:

 1. Zaloguj się  jeżeli masz już konto,
 2. Zarejestruj się  jeżeli nie masz jeszcze konta.

3. Wprowadź wymagane dane. 

4. Zapłać za zamówienie.

5. Pobierz udostępnione w podsumowaniu na stronie w eSklepie zamówienie zawierające wprowadzone dane.

6. Upewnij się, że wprowadzone dane są poprawne.

7. Wyślij zamówienie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego na adres wybranej placówki KIR (elektronicznie z użyciem kwalifikowanych certyfikatów lub w formie papierowej).

8. Oczekuj na e-maila z KIR z potwierdzeniem terminu odbioru zestawu z certyfikatem.

9. Odbierz certyfikat w wybranej placówce KIR lub banku współpracującego. Pamiętaj o zabraniu ze sobą dowodu osobistego lub paszportu.

 

 

Nasi klienci:

 • ALAB laboratoria
 • Białystok
 • Michelin
 • Luxmed
 • Wasko
 • Warmia i Mazury
 • Synevo
 • Siemens
 • Puławy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Diagnostyka