Pieczęć elektroniczna


Przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu pieczęci elektronicznej można złożyć i zweryfikować kwalifikowaną pieczęć elektroniczną.

Kwalifikowany certyfikat pieczęci elektronicznej służy do generowania oraz weryfikowania kwalifikowanych pieczęci elektronicznych.

Zgodnie z Art. 53 ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE kwalifikowane pieczęć elektroniczna zapewnia integralność oraz autentyczność pochodzenia danych, z którymi jest powiązana.

Kwalifikowany certyfikat pieczęci elektronicznej oferowany jest w zestawie wraz z kartą kryptograficzną, oprogramowaniem oraz opcjonalnie czytnikiem kart kryptograficznych.

Kwalifikowany certyfikat pieczęci elektronicznej wydawany jest wyłącznie z danymi podmiotu, który posiada osobowość prawną. Certyfikaty te zawierają pełną nazwę podmiotu, zgodną z danymi rejestrowymi oraz numer jednoznacznie identyfikujący podmiot (np. nr VAT). Certyfikaty te nie zawierają danych osób fizycznych. 

 

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna może być stosowana wszędzie tam, gdzie istotne jest zapewnienie wiarygodności danych w zakresie niezmienialności treści oraz potwierdzenia źródła pochodzenia (np. do wystawiania faktur elektronicznych, do potwierdzania źródła pochodzenia kopii dokumentów).

Aby zamówić certyfikat kwalifikowany pieczęci elektronicznej:

 1. złóż zamówienie online - wybierz certyfikaty do pieczęci elektronicznej. Składając zamówienie podaj dane osoby, która jest upoważniona do odbioru certyfikatu pieczęci elektronicznej.
  W certyfikacie będą umieszczone wyłącznie dane podmiotu, a nie osoby fizycznej.
 2. podpisz i wyślij do KIR dokumenty wygenerowane po złożeniu zamówienia.
  Dokumenty (zamówienie oraz umowa, jeżeli jesteś nowym klientem) powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.
 3. odbierz swoje zamówienie. Sprawdź listę naszych punktów.

Nasi klienci:

 • ALAB laboratoria
 • Białystok
 • Michelin
 • Luxmed
 • Wasko
 • Warmia i Mazury
 • Synevo
 • Siemens
 • Puławy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Diagnostyka