Kup e-podpis

Pieczęć elektroniczna


Przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu pieczęci elektronicznej można złożyć i zweryfikować kwalifikowaną pieczęć elektroniczną.

Kwalifikowany certyfikat pieczęci elektronicznej służy do generowania oraz weryfikowania kwalifikowanych pieczęci elektronicznych.

 

Kup pieczęć elektroniczną

 

Zgodnie z Art. 53 ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE kwalifikowane pieczęć elektroniczna zapewnia integralność oraz autentyczność pochodzenia danych, z którymi jest powiązana.

Kwalifikowany certyfikat pieczęci elektronicznej oferowany jest w zestawie wraz z kartą kryptograficzną, oprogramowaniem oraz opcjonalnie czytnikiem kart kryptograficznych.
 

Kwalifikowany certyfikat pieczęci elektronicznej nie jest wydawany osobom fizycznym. Dla nich dedykowany jest kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego. Kwalifikowany certyfikat pieczęci elektronicznej zawiera pełną nazwę podmiotu oraz numer jednoznacznie identyfikujący podmiot (np. nr VAT lub REGON).

 

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna może być stosowana wszędzie tam, gdzie istotne jest zapewnienie wiarygodności danych w zakresie niezmienialności treści oraz potwierdzenia źródła pochodzenia (np. do wystawiania faktur elektronicznych, do potwierdzania źródła pochodzenia kopii dokumentów).

Aby zamówić certyfikat kwalifikowany pieczęci elektronicznej:

 1. złóż zamówienie online - wybierz certyfikaty do pieczęci elektronicznej. Składając zamówienie podaj dane osoby, która jest upoważniona do odbioru certyfikatu pieczęci elektronicznej.
  W certyfikacie będą umieszczone wyłącznie dane podmiotu, a nie osoby fizycznej.
 2. podpisz i wyślij do KIR dokumenty wygenerowane po złożeniu zamówienia.
  Dokumenty (zamówienie oraz umowa, jeżeli jesteś nowym klientem) powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.
 3. odbierz swoje zamówienie. Sprawdź listę naszych punktów.

Instrukcja złożenia zamówienia na zestaw kwalifikowany pieczęci elektronicznej

Nasi klienci:

 • ALAB laboratoria
 • Białystok
 • Michelin
 • Luxmed
 • Wasko
 • Warmia i Mazury
 • Synevo
 • Siemens
 • Puławy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Diagnostyka