Pytania i odpowiedzi

Nie znalazłeś odpowiedzi – zadaj pytanie klikając tutaj

Program PŁATNIK

Podczas wysyłania zestawów do ZUS płatnik prosi o podanie klucza prywatnego. Co to takiego?

Podczas rejestracji certyfikatu Płatnik wyświetla komunikat: "Pusty bufor z danymi".

Podczas rejestracji w Płatniku pojawia się komunikat: "Certyfikat wygasł bądź nie uzyskał ważności".

Podczas rejestracji w Płatniku widnieje komunikat, że nie można odnaleźć wystawcy certyfikatu.

Wybieram certyfikat osobisty w przekazie elektronicznym w zakładce "Certyfikaty" i klikam "OK", a Płatnik prosi o uzupełnienie danych użytkownika. Co mam zrobić?

Przy weryfikacji certyfikatu w Płatniku pojawia się komunikat: ”Stan weryfikacji certyfikatu: nieznany”.

Przy próbie wysłania zestawów do ZUS pojawia się komunikat: "Błąd podczas pobierania kontekstu klucza prywatnego".

W Płatniku pojawia się komunikat: "Tylko zestawy opatrzone prawidłowym podpisem mogą zostać wysłane".

Podczas wysyłania podpisanego zestawu przez program Płatnik pojawia się komunikat: "Brak ważnego certyfikatu OOP".

Zadaj pytanie

*
*
*

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjna (KIR) z siedzibą w Warszawie przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa, KRS 0000113064;
 2. dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji zgłoszenia dotyczącego umowy zawartej z KIR lub
  2. realizacji zgłoszenia innego niż dotyczący umowy zawartej z KIR, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b RODO;
 3. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy lub realizacji innego zgłoszenia;
 4. masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. masz prawo do wniesienia skargi do PUODO w razie uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zgłoszenia;
 7. inspektor ochrony danych w KIR: .

Czy pytanie dotyczy zawartej umowy:

Nasi klienci:

 • ALAB laboratoria
 • Białystok
 • Michelin
 • Luxmed
 • Wasko
 • Warmia i Mazury
 • Synevo
 • Siemens
 • Puławy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Diagnostyka