Kup e-podpis

Pytania i odpowiedzi

 • Program PŁATNIK

 • "Hasło klucza Prywatnego" to PIN, który każdy użytkownik nadawał podczas aktywacji karty w programie CryptoCard Suite.

 • Komunikat ten występuje w przypadku, kiedy nie zaznaczono certyfikatu w oknie "Rejestruj certyfikat kwalifikowany". Należy go zaznaczyć, klikając na niego, po czym wybrać "Rejestruj". W przypadku dalszych problemów najlepiej skorzystać z instrukcji instalacji certyfikatu w programie Płatnik.

 • Należy sprawdzić, czy data systemowa jest poprawna. W tym celu trzeba kliknąć na zegar na pasku zadań w MS Windows. Jeżeli data jest poprawna, a Płatnik nadal pokazuje komunikat, należy sprawdzić, od kiedy certyfikat jest ważny. W tym celu należy uruchomić CryptoCard Suite, przejść na zakładkę "Narzędzia" i uruchomić "Menedżer certyfikatów" w nowym oknie, kliknąć na naszym certyfikacie dwa razy, po czym w następnym oknie odczytać okres ważności certyfikatu. Aplikacja Płatnik każdorazowo będzie wyświetlać powyższy komunikat, jeżeli rejestrowany certyfikat wygasł lub nie rozpoczął się okres jego ważności.

 • W programie Płatnik należy wejść w zakładkę "Administracja", następnie "Dane administratora" i w nowym oknie kliknąć na "Pełne dane", po czym uzupełnić numer PESEL. Po tej czynności będzie można zatwierdzić zmiany w ustawieniach przekazu elektronicznego.

 • Taki komunikat pojawia się w momencie, kiedy nie została pobrana i zarejestrowana nowa lista CRL. Pobranie odpowiednich list CRL jest opisane w naszej instrukcji. W przypadku, kiedy wszystkie czynności opisane w instrukcji zostały wykonane prawidłowo, po weryfikacji powinien pojawić się komunikat: „Stan weryfikacji certyfikatu: wiarygodny”.

 • W przypadku wystąpienia powyższego błędu należy ponownie zarejestrować certyfikat w systemie Windows. Aby zainstalować certyfikat kwalifikowany w magazynie certyfikatów systemu Windows, należy:

  • uruchomić aplikację Menedżer CryptoCard Suite;
  • wybrać zakładkę "Narzędzia";
  • w opcji "Dodatkowe narzędzia" kliknąć przycisk: "Uruchom";
  • w oknie "Wybór asystenta" zaznaczyć pole: "Rejestracja certyfikatu w systemie" i kliknąć przycisk "Dalej";
  • wybrać odpowiednio strefę SetEID / QESv2;
  • następnie postępować zgodnie z sugestiami kreatora aż do poprawnego zainstalowania certyfikatów w systemie.
 • Aby rozwiązać problem, należy usunąć certyfikat zarówno w Płatniku, jak i w systemie. Zarejestrować jeszcze raz certyfikat w systemie, zarejestrować ponownie w Płatniku i ustawić przekaz elektroniczny zgodnie z instrukcją.

 • Certyfikaty OOP służą do poprawnego adresowania przesyłki kierowanej do ZUS. Komunikat świadczy o niedokonaniu aktualizacji certyfikatu. Link do aktualnego certyfikatu OOP wraz z opisem rejestracji w aplikacji Płatnik znajduje się w instrukcji. Jeśli po wykonaniu opisanych czynności błąd występuje nadal, należy zadzwonić na infolinię programu Płatnik - tel. 801 400 987 (opłata za połączenie zgodna z cennikim operatora) lub napisać e-mail: cot@zus.pl.

 • Należy wówczas zainstalować certyfikaty nadrzędne i podrzędne. W tym celu należy uruchomić płytę otrzymaną razem z zestawem. Następnie należy przejść do katalogu "Certificates" znajdującym się na płycie i zainstalować certyfikaty: COPE Szafir-Kwalifikowany  oraz NCCERT, pozostawiając standardowo zaznaczone opcje.

Zadaj pytanie

Captcha

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjna (KIR) z siedzibą w Warszawie przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa, KRS 0000113064;
 2. dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji zgłoszenia dotyczącego umowy zawartej z KIR na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub
  2. realizacji zgłoszenia innego niż dotyczący umowy zawartej z KIR, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 3. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy lub realizacji innego zgłoszenia;
 4. masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. masz prawo do wniesienia skargi do PUODO w razie uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zgłoszenia;
 7. inspektor ochrony danych w KIR: .
Czy pytanie dotyczy zawartej umowy:

Nasi klienci:

 • ALAB laboratoria
 • Białystok
 • Michelin
 • Luxmed
 • Wasko
 • Warmia i Mazury
 • Synevo
 • Siemens
 • Puławy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Diagnostyka