Pytania i odpowiedzi

Nie znalazłeś odpowiedzi – zadaj pytanie klikając tutaj

Karta kryptograficzna

Jak odróżnić kartę multiSIGN od karty Carbon?

Czym jest przyjazna nazwa, ile może mieć znaków i do czego służy?

Czy muszę nadawać przyjazną nazwę, czy nazwa może się powtarzać?

W jakim magazynie certyfikatów mam zarejestrować swój certyfikat?

Co należy zrobić, jeśli w programie CryptoCard Suite widnieje komunikat "brak karty"?

Przy próbie zarejestrowania certyfikatu kwalifikowanego nie widać strefy SetEID / QESv2. Co należy zrobić?

W zakładce „Menedżer komponentu technicznego” nie ma SetEID / QESv2. Co mam zrobić?

Karta nie jest widoczna w Menedżerze komponentu technicznego. Pojawia się komunikat: "Nieznana karta". Dotyczy kart zakupionych po 09.11.2011 r.

Jak aktywować certyfikat niekwalifikowany?

Jak odblokować certyfikat niekwalifikowany?

Jak zmienić kod PIN dla certyfikatu niekwalifikowanego?

Program PŁATNIK

Podczas wysyłania zestawów do ZUS płatnik prosi o podanie klucza prywatnego. Co to takiego?

Podczas rejestracji certyfikatu Płatnik wyświetla komunikat: "Pusty bufor z danymi".

Podczas rejestracji w Płatniku pojawia się komunikat: "Certyfikat wygasł bądź nie uzyskał ważności".

Podczas rejestracji w Płatniku widnieje komunikat, że nie można odnaleźć wystawcy certyfikatu.

Wybieram certyfikat osobisty w przekazie elektronicznym w zakładce "Certyfikaty" i klikam "OK", a Płatnik prosi o uzupełnienie danych użytkownika. Co mam zrobić?

Przy weryfikacji certyfikatu w Płatniku pojawia się komunikat: ”Stan weryfikacji certyfikatu: nieznany”.

Przy próbie wysłania zestawów do ZUS pojawia się komunikat: "Błąd podczas pobierania kontekstu klucza prywatnego".

W Płatniku pojawia się komunikat: "Tylko zestawy opatrzone prawidłowym podpisem mogą zostać wysłane".

Podczas wysyłania podpisanego zestawu przez program Płatnik pojawia się komunikat: "Brak ważnego certyfikatu OOP".

  1  2  3  4  5  6    

Zadaj pytanie

*
*
*

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjna (KIR) z siedzibą w Warszawie przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa, KRS 0000113064;
 2. dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji zgłoszenia dotyczącego umowy zawartej z KIR lub
  2. realizacji zgłoszenia innego niż dotyczący umowy zawartej z KIR, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b RODO;
 3. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy lub realizacji innego zgłoszenia;
 4. masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. masz prawo do wniesienia skargi do PUODO w razie uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zgłoszenia;
 7. inspektor ochrony danych w KIR: .

Czy pytanie dotyczy zawartej umowy:

Nasi klienci:

 • ALAB laboratoria
 • Białystok
 • Michelin
 • Luxmed
 • Wasko
 • Warmia i Mazury
 • Synevo
 • Siemens
 • Puławy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Diagnostyka