Pytania i odpowiedzi

Nie znalazłeś odpowiedzi – zadaj pytanie klikając tutaj

Aplikacja Szafir

W systemie operacyjnym 64-bit nie można uruchomić aplikacji Szafir. Jaka może być tego przyczyna?

Niezależnie od wersji systemu operacyjnego nie można uruchomić aplikacji Szafir. Jaka może być tego przyczyna?

Po aktualizacji sterowników do czytnika kart kryptograficznych Szafir nadal nie odczytuje certyfikatów. Aplikacja została zainstalowana w środowisku 64-bit, do CryptoCard Suite dograno dodatek 64-bit. Co zrobić?

Czytniki kart

Posiadam czytnik Omnikey Cardman 6121. W jaki sposób mogę wyjąć kartę?

Posiadam czytnik Omnikey Cardman 6121. Gdzie mam włożyć kartę?

Dlaczego pracując w sesji terminalowej Windows Terminal Services, nie działa czytnik zainstalowany na serwerze terminalowym, a działa tylko czytnik lokalny stacji roboczej?

Nie działają karta inteligentna i czytnik podłączone do stacji roboczej, z której następuje łączenie do serwera terminalowego przez protokół RDP. Co mogę zrobić?

Karta kryptograficzna

Jaka jest różnica między kodem PIN a kodem PUK?

Jakiej długości muszą być kody PIN i PUK? Z jakich znaków mogą się składać?

Kod PIN dla certyfikatu kwalifikowanego został zablokowany. Co mogę zrobić?

Kod PIN dla certyfikatu kwalifikowanego został zablokowany. Nie znam kodu PUK. Co mogę zrobić?

Jak zmienić PIN dla certyfikatu kwalifikowanego?

Wpisałem błędnie kod PUK i karta została zablokowana. Co należy zrobić?

Jak odróżnić kartę multiSIGN od karty Carbon?

Czym jest przyjazna nazwa, ile może mieć znaków i do czego służy?

Czy muszę nadawać przyjazną nazwę, czy nazwa może się powtarzać?

W jakim magazynie certyfikatów mam zarejestrować swój certyfikat?

Co należy zrobić, jeśli w programie CryptoCard Suite widnieje komunikat "brak karty"?

Przy próbie zarejestrowania certyfikatu kwalifikowanego nie widać strefy SetEID / QESv2. Co należy zrobić?

W zakładce „Menedżer komponentu technicznego” nie ma SetEID / QESv2. Co mam zrobić?

  1  2  3  4  5  6    

Zadaj pytanie

*
*
*

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjna (KIR) z siedzibą w Warszawie przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa, KRS 0000113064;
 2. dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji zgłoszenia dotyczącego umowy zawartej z KIR lub
  2. realizacji zgłoszenia innego niż dotyczący umowy zawartej z KIR, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b RODO;
 3. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy lub realizacji innego zgłoszenia;
 4. masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. masz prawo do wniesienia skargi do PUODO w razie uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zgłoszenia;
 7. inspektor ochrony danych w KIR: .

Czy pytanie dotyczy zawartej umowy:

Nasi klienci:

 • ALAB laboratoria
 • Białystok
 • Michelin
 • Luxmed
 • Wasko
 • Warmia i Mazury
 • Synevo
 • Siemens
 • Puławy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Diagnostyka