Pytania i odpowiedzi

Nie znalazłeś odpowiedzi – zadaj pytanie klikając tutaj

Informacje ogólne

Ile certyfikatów zmieści się na moją kartę?

Nie mogę podpisać wiadomości e-mail, mimo że posiadam certyfikat kwalifikowany. Dlaczego?

Wygenerowałem wniosek o certyfikację przy pomocy Asystenta Certyfikatów. Co dalej? Jak mogę zarejestrować taki certyfikat w systemie?

Jak uzyskać i odnowić certyfikat

Co zrobić, aby uzyskać certyfikat?

Co zrobić, aby kupić certyfikat dla kolejnej osoby?

Co zrobić, aby odnowić certyfikat?

Co zrobić, gdy zgubiłem kartę z certyfikatem?

Co zrobić, gdy zgubiłem kartę i nie pamiętam numeru seryjnego certyfikatu?

Czy mogę wykorzystać podpis elektroniczny, którym podpisuję deklaracje w Płatniku, do podpisywania dokumentów w programie eDeklaracje?

Odnowienia on-line

Podczas próby generowania żądania pojawia się komunikat: "Błąd odczytu karty".

Otrzymałem/am e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. Co zrobić, jeśli po kliknięciu w link do generowania żądania nic się nie dzieje?

Otrzymałem/am e-mail z informacją o certyfikacie gotowym do pobrania. Co zrobić, jeśli przesłane linki nie są aktywne?

Zainstalowałem/am aplikację do osadzenia certyfikatu, jednak nie mogę jej odnaleźć na dysku lokalnym.

Po przejściu na stronę do generowania żądania pojawia się komunikat: "Brak potwierdzonego zamówienia w bazie".

Po kliknięciu "Start" w programie "Klient recertyfikacji" pojawia się błąd: "The remote server returned an error: (407) Proxy Authentication Requied".

Otrzymałem/am e-mail z linkami do osadzenia certyfikatu na karcie. Po przejściu na adres do aplikacji uruchamiającej się w przeglądarce program nie startuje, a korzystając z drugiego linka - pobrałem/am klienta recertyfikacji, który został zainstalowany, jednak nie chce się uruchomić. Co zrobić?

Złożyłem/am zamówienie na odnowienie podpisu drogą online, jednak nie zapisałem/am wygenerowanego formularza zamówienia. Co zrobić?

Mój certyfikat jest jeszcze ważny, ale otrzymałem/am e-mail z informacją o gotowym certyfikacie do pobrania. Czy mogę wykonać osadzenie certyfikatu na karcie?

Czy istnieje możliwość odnowienia certyfikatu drogą online (kwalifikowanego/niekwalifikowanego), który stracił ważność?

Mój certyfikat niedługo traci ważność. Kiedy należy zacząć procedurę odnowienia online, aby zdążyć przed upływem terminu wygaśnięcia klucza?

  1  2  3  4  5  6    

Zadaj pytanie

*
*
*

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjna (KIR) z siedzibą w Warszawie przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa, KRS 0000113064;
 2. dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji zgłoszenia dotyczącego umowy zawartej z KIR lub
  2. realizacji zgłoszenia innego niż dotyczący umowy zawartej z KIR, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b RODO;
 3. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy lub realizacji innego zgłoszenia;
 4. masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. masz prawo do wniesienia skargi do PUODO w razie uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zgłoszenia;
 7. inspektor ochrony danych w KIR: .

Czy pytanie dotyczy zawartej umowy:

Nasi klienci:

 • ALAB laboratoria
 • Białystok
 • Michelin
 • Luxmed
 • Wasko
 • Warmia i Mazury
 • Synevo
 • Siemens
 • Puławy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Diagnostyka