Kup e-podpis

Jak zawiesić lub unieważnić certyfikat?

Aby zawiesić lub unieważnić certyfikat, należy wypełnić formularz online: "Zawieszenie / unieważnienie certyfikatu".

Oprócz danych niezbędnych do identyfikacji osoby występującej o zawieszenie lub unieważnienie certyfikatu należy podać również hasło oraz dane dotyczące certyfikatu, który ma zostać zawieszony lub unieważniony.

W przypadku, gdy wniosek o zmianę statusu certyfikatu zostanie poprawnie zweryfikowany, informacja o certyfikacie zostanie opublikowana na nowej liście CRL. Potwierdzenie operacji zostanie przesłane do właściciela certyfikatu oraz do osoby, która złożyła wniosek.

Jeżeli posiadają Państwo informacje, które mogłyby świadczyć:

 • o kompromitacji klucza prywatnego powiązanego z certyfikatem wydanym przez KIR,
 • używaniu certyfikatu wydanego przez KIR niezgodnie z przeznaczeniem lub przez nieupoważniony podmiot,
 • nieprawidłowościach w procesie wydania certyfikatu przez KIR,
 • wykorzystywaniu certyfikatów w celach przestępczych,

należy je zgłosić niezwłocznie przez formularz kontaktowy.

 

Nasi klienci:

 • ALAB laboratoria
 • Białystok
 • Michelin
 • Luxmed
 • Wasko
 • Warmia i Mazury
 • Synevo
 • Siemens
 • Puławy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Diagnostyka