Kup e-podpis

PUODO

Zawiadomienia i zgłoszenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Administrator lub podmiot przetwarzający, w rozumieniu art. 4 pkt 7 i 8 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO), mają obowiązek zawiadomienia PUODO o wyznaczeniu, odwołaniu oraz zmianie danych inspektora ochrony danych. Administrator ma obowiązek zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych do PUODO. Na stronie internetowej www.uodo.gov.pl są zamieszczone formularze elektroniczne umożliwiające wykonanie tych obowiązków. Po wypełnieniu formularza, wnioskodawca, jeśli dysponuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ma możliwość wysłania go drogą elektroniczną. W celu przesyłania zawiadomień lub zgłoszeń do PUODO można skorzystać z oferty usług certyfikacyjnych KIR.
 

Aby to zrobić, należy nabyć:


Podpis elektroniczny złożony pod wnioskiem do PUODO przy użyciu takiego zestawu ma moc prawną kwalifikowanego podpisu elektronicznego, równoważnego podpisowi własnoręcznemu. Aby uzyskać zestaw do składania kwalifikowanych podpisów elektronicznych z aplikacją podpisującą, należy zawrzeć z KIR umowę na świadczenie usług zaufania.

 

Nasi klienci:

 • ALAB laboratoria
 • Białystok
 • Michelin
 • Luxmed
 • Wasko
 • Warmia i Mazury
 • Synevo
 • Siemens
 • Puławy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Diagnostyka