Kup e-podpis

JPK

Zamów i odbierz zestaw do podpisywania plików JPK już dziś!  W dowolnej placówce KIR w całej Polsce. Sprawdź listę placówek >>

 

Od 1 stycznia 2018 roku do wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) są zobowiązani mikroprzedsiębiorcy. Oznacza to, że są zobligowani do tego, aby przekazywać organom podatkowym rejestr sprzedaży i zakupu VAT.

Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax, w skrócie: SAF-T) to zbiór danych, tworzony z systemów informatycznych danego przedsiębiorstwa. Zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. Składa się z siedmiu struktur logicznych obejmujących najważniejsze księgi podatkowe i dowody księgowe.

Dane w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego mogą być przekazywane do urzędu skarbowego online lub na dowolnym nośniku danych, ale muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który zagwarantuje bezpieczeństwo plików i zabezpieczy przed jakimikolwiek zmianami.

Dane przesyłane organom podatkowym mają ustandaryzowany układ i format (schemat XML), który umożliwia ich łatwe przetwarzanie. Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego pozwala m.in. zlikwidować bariery w przekazywaniu danych elektronicznych, skrócić czas wykonywanych czynności i zmniejszyć ich uciążliwość, a w efekcie obniżyć koszty operacyjne firmy.

Od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa mają obowiązek comiesięcznego raportowania organom podatkowym ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (dla przedsiębiorstw, które zatrudniają co najmniej 250 osób lub osiągają obroty powyżej 50 mln euro - to konsekwencja ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa.). Średnie i małe podmioty ta regulacja dotyczy od 1 stycznia 2017 r., a mikroprzedsiębiorców – od 1 stycznia 2018 r. Dodatkowo duże firmy każdorazowo na żądanie organów kontrolnych mają obowiązek przesłania wszystkich struktur logicznych JPK. Nakaz ten dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw obowiązuje od 1 lipca 2018 r.

Sprawdź, jak zamówić podpis elektroniczny i wybierz punkt, w którym odbierzesz swój zestaw do e-podpisu. Więcej na temat Jednolitego Pliku Kontrolnego można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów.

Nasi klienci:

 • ALAB laboratoria
 • Białystok
 • Michelin
 • Luxmed
 • Wasko
 • Warmia i Mazury
 • Synevo
 • Siemens
 • Puławy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Diagnostyka