Kup e-podpis

EPREL

EPREL (European Product Registry for Energy Labelling)

System jest przeznaczony dla producentów i innych dostawców w celu rejestracji określonych rodzajów produktów wprowadzanych na rynek wewnętrzny UE. System ten już działa, jednak zostały w nim wprowadzone zmiany wymagająca stosowania przez użytkowników kwalifikowanej pieczęci lub kwalifikowanego podpisu.

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (UE) 2017/1369 dostawcy produktów objętych zakresem rozporządzeń dotyczących etykietowania energetycznego mają obowiązek rejestracji każdego nowego modelu produktu w "bazie danych produktów" przed wprowadzeniem takiego produktu na rynek. Baza takich produktów została już utworzona i jest znana pod nazwą "EPREL". Ponad 8 tys. dostawców, mających siedzibę w UE, EOG lub Irlandii Północnej, zarejestrowało już ponad milion modeli, korzystając z prostego uwierzytelniania dwuskładnikowego, wdrożonego przez Komisję w ramach systemu "EU Login".

 • Aby poprawić wiarygodność i bezpieczeństwo danych zarejestrowanych w bazie danych, Komisja wdraża obecnie weryfikację tożsamości dostawców za pomocą procedury elektronicznej wykorzystującej "kwalifikowane pieczęcie elektroniczne" (w przypadku osób prawnych, prawie wszystkich dostawców) lub "kwalifikowane podpisy elektroniczne" (w przypadku osób fizycznych, mniejszej części). 
 • Chcąc pomyślnie przejść proces weryfikacji w systemie EPREL, dostawcy są zobowiązani do przesłania specjalnej jednostronicowej deklaracji w formacie PDF. Dokument taki zawiera już pieczęć elektroniczną Komisji Europejskiej, a każdy dostawca powinien opieczętować dokument własną pieczęcią przed przesłaniem go do systemu EPREL. Nie określono wymagań, co do technologii/techniki pieczętowania deklaracji w formacie PDF. Użytkownicy mogą więc korzystać z dowolnej aplikacji do składania pieczęci. System nie udostępnia sam mechanizmu składania pieczęci.
 • Żeby produkty dostawców były w pełni widoczne i możliwe do wyszukania w publicznej bazie danych, EPREL od drugiej połowy marca 2022 r. powinien składać deklaracje opatrzone kwalifikowaną pieczęcią lub kwalifikowanym podpisem w zależności od formy prowadzonej działalności.

Firmy zainteresowane zgłoszeniem lub aktualizacją swoich produktów powinny posiadać kwalifikowany certyfikat pieczęci elektronicznej zapisany na karcie kryptograficznej lub w module kryptograficznym, pełniącym rolę kwalifikowanego urządzenia do składania pieczęci.

Osoby zgłaszające swoje produkty jako osoby fizyczne powinny posiadać kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego.

 

Kwalifikowane certyfikaty pieczęci zapisane na kartach wydawane przez KIR oraz kwalifikowane certyfikaty Szafir i mSzafir spełniają wymagania określone dla tego systemu.

 

Nasi klienci:

 • ALAB laboratoria
 • Białystok
 • Michelin
 • Luxmed
 • Wasko
 • Warmia i Mazury
 • Synevo
 • Siemens
 • Puławy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Diagnostyka