e-zwolnienia

Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mają możliwość wystawiania zwolnień w formie elektronicznej. Podstawą prawną jest ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1066).

Wystawiane zaświadczenie lekarskie w formie dokumentu elektronicznego można uwierzytelnić certyfikatem kwalifikowanym. Do wystawiania e-zwolnień wystarczy zamówić zestaw z certyfikatem kwalifikowanym zawierający:

  • certyfikat kwalifikowany ważny 1 rok lub 2 lata,
  • kartę kryptograficzną w formacie karty bankomatowej lub karty SIM,
  • czytnik kart odpowiedni do wybranego formatu karty.

Gwarantujemy szybkie terminy realizacji oraz odbiór w placówkach KIR lub we współpracujących placówkach banków na terenie całego kraju. Dodatkowo oferujemy możliwość przyjazdu w celu wydania certyfikatu oraz instalację zestawu i przeprowadzenie krótkiego szkolenia.
Certyfikat kwalifikowany jest wystawiany na konkretną osobę – w tym przypadku na lekarza. Dzięki temu można wykorzystać zestaw niezależnie od miejsca świadczenia pracy, np. do składania e-podpisów pod dokumentacją medyczną, fakturami elektronicznymi czy rozliczeniami z ZUS albo urzędem skarbowym.

Więcej informacji o e-zwolnieniach na www.zus.pl/ezla.

Nasi klienci:

  • ALAB laboratoria
  • Białystok
  • Michelin
  • Luxmed
  • Wasko
  • Warmia i Mazury
  • Synevo
  • Siemens
  • Puławy
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski
  • Diagnostyka