Kup e-podpis

e-zdrowie

Od 28 czerwca 2007 r. wszystkie zakłady opieki zdrowotnej mają możliwość sporządzania dokumentacji medycznej w formie elektronicznej.

Podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2010 nr 252 poz. 1697).

Do głównych korzyści wynikających z przejścia na elektroniczną dokumentację należą:

 • rezygnacja z prowadzenia podwójnej dokumentacji medycznej,
 • uproszczenie archiwizacji,
 • usprawnienie procesów związanych z obiegiem dokumentów,
 • zmniejszenie czaso- i pracochłonności,
 • obniżenie kosztów funkcjonowania,
 • przewaga konkurencyjna nad mniej nowoczesnymi jednostkami.

Najlepszą metodą zapewnienia integralności dokumentu elektronicznego, a także identyfikacji osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego, które to wymogi wskazuje rozporządzenie, jest kwalifikowany podpis elektroniczny.

Kwalifikowany podpis elektroniczny można złożyć, korzystając z zestawów dostarczanych przez KIR. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty oraz zapoznania się z cennikiem poszczególnych zestawów do składania podpisów elektronicznych.

Przy użyciu powyższego zestawu można złożyć podpis elektroniczny także w innych celach, jak np. e-deklaracje, przesyłanie danych do GIIF czy rozliczenia z ZUS.

Dodatkowo dla jeszcze większego bezpieczeństwa i właściwego przechowania dokumentów elektronicznych można zastosować tzw. znacznik czasu, który jest usługą komplementarną do usług zaufania i osobno płatną.

Możliwe jest zintegrowanie funkcjonalności podpisu elektronicznego oferowanego przez KIR z rozwiązaniami firmy trzeciej (tzw. integratora systemu informatycznego). Komponenty programistyczne takie jak biblioteki programistyczne i Web Module pozwolą na znaczące zautomatyzowanie procesu składania podpisu elektronicznego.
 

Z naszych usług w zakresie podpisywania dokumentacji medycznej skorzystały już:

 • Grupa LuxMed,
 • Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej w Warszawie,
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu,
 • Synevo Polska Sp. z o.o.,
 • Laboratorium Diagnostyczne DD-Lab,
 • ALAB Laboratoria Sp. z o.o.,
 • CM LIM Laboratoria Sp. z o.o.,
 • Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej NZOZ.

Nasi klienci:

 • ALAB laboratoria
 • Białystok
 • Michelin
 • Luxmed
 • Wasko
 • Warmia i Mazury
 • Synevo
 • Siemens
 • Puławy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Diagnostyka