e-KRS

Zamów już dziś zestaw do przesyłania sprawozdań do KRS.
Wybierz opcję dojazdu lub odbierz zestaw w wybranej placówce KIR lub banku partnerskiego. Sprawdź listę placówek >>

 

Składanie sprawozdań finansowych do KRS

Od 15 marca 2018 r. wszystkie spółki zarejestrowane w KRS mają obowiązek złożenia sprawozdania finansowego za 2017 roku wyłącznie w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP. 
Sprawozdania, przyjęte przez organ nadzorczy, powinny być podpisane przez co najmniej jedną osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu, której numer PESEL jest ujawniony w KRS ( art. 19e ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (w brzmieniu od 15 marca 2018 r.) Złożenie dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości).

Sprawozdania powinny być składane przez system Ministerstwa Sprawiedliwości udostępniony pod adresem https://ekrs.ms.gov.pl/

Do złożenia sprawozdania wystarczy zestaw z certyfikatem kwalifikowanym. Zamów zestaw i wybierz opcję odbioru wraz z instalacją zestawu. Dostarczony przez nas zestaw jest od razu gotowy do użycia. Gwarantujemy krótkie czasu realizacji zamówień.

 

E-podpis do sprawozdań KRS - dowiedz się więcej! Obejrzyj wywiad z Elżbietą Włodarczyk, która w KIR odpowiada za usługi podpisu elektronicznego.

 

 

Od 15 marca br. przedsiębiorcy będę mieli obowiązek składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej, podpisanych certyfikatem kwalifikowanym. Jakich firm dotyczy ten przepis?

Obowiązek obejmie każdą firmę zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym ( KRS), jak również osoby fizyczne i spółki przez nie prowadzone, jeżeli ich przychód w ubiegłym roku wyniósł lub był wyższy niż 2 mln euro w przeliczeniu na złote. W 2018 r. sprawozdania w wersji elektronicznej mogą być jeszcze skanami sprawozdań papierowych podpisanymi elektronicznie. Natomiast od października br. wszystkie firmy będą zobowiązane już do tworzenia sprawozdań wyłącznie w formie elektronicznej podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Co ten przepis oznacza dla firmy w wymiarze konkretnym? Co firma musi zrobić żeby mogła tego typu sprawozdanie złożyć?

Istotną zmianą w stosunku do poprzednich zastosowań związanych z podpisem elektronicznym jest to, że mamy teraz bardzo dokładnie określone, kto sprawozdania może złożyć. Sprawozdanie do KRS może przesłać wyłącznie osoba, która jest wpisana do KRS i ma w nim ujawniony nr PESEL. Najczęściej są to członkowie zarządu spółki. Osoba podpisująca sprawozdanie będzie potrzebować także certyfikatu kwalifikowanego, zawierającego PESEL. Na podstawie weryfikacji podpisu elektronicznego i nr PESEL, system automatycznie sprawdzi czy osoba, która podpisała sprawozdanie jest osobą uprawnioną do wykonywania czynności.

Certyfikat kwalifikowany trzeba kupić. Można go kupić w Polsce, w UE?

Należy uściślić, że sprawozdanie należy złożyć przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego lub zaufanego profilu ePUAP. Jeżeli chodzi o certyfikat kwalifikowany to można go kupić m.in. w Krajowej Izbie Rozliczeniowej, która  dostarcza zestawy do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Honorowane są też podpisy i certyfikaty kwalifikowane wydane w ramach UE. Jest to możliwe z uwagi na to, że wszystkie kraje unijne obowiązuje rozporządzenie eIDAS, które stanowi, że wszystkie certyfikaty kwalifikowane wydawane na terenie UE są równoważne.

Jeżeli chodzi o podpisywanie za pomocą profilu zaufanego to są jakieś ograniczenia?

Jedynym warunkiem jest posiadanie nr PESEL. Jest to jedyna ważna dana, która jest wykorzystywana przy zakładaniu profilu zaufanego. W związku z tym osoby nieposiadające numeru PESEL nie mogą uzyskać zaufanego profilu i w konsekwencji nie mogą poświadczyć sprawozdania finansowego.

Czemu służy obowiązek składania sprawozdań finansowych za rok poprzedni drogą elektroniczną z podpisem kwalifikowanym?

Na pewno obowiązek składania sprawozdań w formie elektronicznej ułatwi przede wszystkim kontrolowanie terminowości składania przez firmy swoich sprawozdań. Po weryfikacji sprawozdania będzie ono szybciej dostępne w KRS, co również będzie miało znaczenie dla badania wiarygodności przedsiębiorstwa – każdy będzie mógł się z nim zapoznać, potwierdzić tym samym wiarygodność i status firmy, z którą zamierza współpracować.

Wywiad przeprowadzony dla portalu alebank.pl

 

Nasi klienci:

 • ALAB laboratoria
 • Białystok
 • Michelin
 • Luxmed
 • Wasko
 • Warmia i Mazury
 • Synevo
 • Siemens
 • Puławy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Diagnostyka