Kup e-podpis

e-KRS

Zamów już dziś zestaw do przesyłania sprawozdań do KRS.
Wybierz opcję dojazdu lub odbierz zestaw w wybranej placówce KIR lub banku partnerskiego. Sprawdź listę placówek >>

 

Składanie sprawozdań finansowych do KRS

Od 15 marca 2018 r. wszystkie spółki zarejestrowane w KRS mają obowiązek złożenia sprawozdania finansowego za 2017 roku wyłącznie w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP. 
Sprawozdania, przyjęte przez organ nadzorczy, powinny być podpisane przez co najmniej jedną osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu, której numer PESEL jest ujawniony w KRS ( art. 19e ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (w brzmieniu od 15 marca 2018 r.) Złożenie dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości).

Sprawozdania powinny być składane przez system Ministerstwa Sprawiedliwości udostępniony pod adresem www.ekrs.ms.gov.pl

Do złożenia sprawozdania wystarczy zestaw z certyfikatem kwalifikowanym. Zamów zestaw i wybierz opcję odbioru wraz z instalacją zestawu. Dostarczony przez nas zestaw jest od razu gotowy do użycia. Gwarantujemy krótkie czasu realizacji zamówień.

 

E-podpis do sprawozdań KRS - dowiedz się więcej! Obejrzyj wywiad z Elżbietą Włodarczyk, która w KIR odpowiada za usługi podpisu elektronicznego.

 

 

Od 15 marca br. przedsiębiorcy będę mieli obowiązek składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej, podpisanych certyfikatem kwalifikowanym. Jakich firm dotyczy ten przepis?

Obowiązek obejmie każdą firmę zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym ( KRS), jak również osoby fizyczne i spółki przez nie prowadzone, jeżeli ich przychód w ubiegłym roku wyniósł lub był wyższy niż 2 mln euro w przeliczeniu na złote. W 2018 r. sprawozdania w wersji elektronicznej mogą być jeszcze skanami sprawozdań papierowych podpisanymi elektronicznie. Natomiast od października br. wszystkie firmy będą zobowiązane już do tworzenia sprawozdań wyłącznie w formie elektronicznej podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Co ten przepis oznacza dla firmy w wymiarze konkretnym? Co firma musi zrobić żeby mogła tego typu sprawozdanie złożyć?

Istotną zmianą w stosunku do poprzednich zastosowań związanych z podpisem elektronicznym jest to, że mamy teraz bardzo dokładnie określone, kto sprawozdania może złożyć. Sprawozdanie do KRS może przesłać wyłącznie osoba, która jest wpisana do KRS i ma w nim ujawniony nr PESEL. Najczęściej są to członkowie zarządu spółki. Osoba podpisująca sprawozdanie będzie potrzebować także certyfikatu kwalifikowanego, zawierającego PESEL. Na podstawie weryfikacji podpisu elektronicznego i nr PESEL, system automatycznie sprawdzi czy osoba, która podpisała sprawozdanie jest osobą uprawnioną do wykonywania czynności.

Certyfikat kwalifikowany trzeba kupić. Można go kupić w Polsce, w UE?

Należy uściślić, że sprawozdanie należy złożyć przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego lub zaufanego profilu ePUAP. Jeżeli chodzi o certyfikat kwalifikowany to można go kupić m.in. w Krajowej Izbie Rozliczeniowej, która  dostarcza zestawy do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Honorowane są też podpisy i certyfikaty kwalifikowane wydane w ramach UE. Jest to możliwe z uwagi na to, że wszystkie kraje unijne obowiązuje rozporządzenie eIDAS, które stanowi, że wszystkie certyfikaty kwalifikowane wydawane na terenie UE są równoważne.

Jeżeli chodzi o podpisywanie za pomocą profilu zaufanego to są jakieś ograniczenia?

Jedynym warunkiem jest posiadanie nr PESEL. Jest to jedyna ważna dana, która jest wykorzystywana przy zakładaniu profilu zaufanego. W związku z tym osoby nieposiadające numeru PESEL nie mogą uzyskać zaufanego profilu i w konsekwencji nie mogą poświadczyć sprawozdania finansowego.

Czemu służy obowiązek składania sprawozdań finansowych za rok poprzedni drogą elektroniczną z podpisem kwalifikowanym?

Na pewno obowiązek składania sprawozdań w formie elektronicznej ułatwi przede wszystkim kontrolowanie terminowości składania przez firmy swoich sprawozdań. Po weryfikacji sprawozdania będzie ono szybciej dostępne w KRS, co również będzie miało znaczenie dla badania wiarygodności przedsiębiorstwa – każdy będzie mógł się z nim zapoznać, potwierdzić tym samym wiarygodność i status firmy, z którą zamierza współpracować.

Wywiad przeprowadzony dla portalu alebank.pl

 

Nasi klienci:

 • ALAB laboratoria
 • Białystok
 • Michelin
 • Luxmed
 • Wasko
 • Warmia i Mazury
 • Synevo
 • Siemens
 • Puławy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Diagnostyka