Kup e-podpis

Dla aptek

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) został opracowany przez CSIOZ i umożliwia aptekom:

 • przekazywanie danych o obrocie produktów leczniczych do Głównego Inspektora Farmaceutycznego przez podmioty prowadzące obrót hurtowy oraz obrót detaliczny, w tym:
  • produktami leczniczymi dopuszczonymi do obrotu na terytorium RP,
  • refundowanymi wyrobami medycznymi i środkami specjalnego przeznaczenia żywieniowego dopuszczonymi do obrotu na terytorium RP,
  • produktami leczniczymi pochodzącymi z importu docelowego i interwencyjnego.
 • zgłaszanie braków monitorowanych produktów leczniczych przez podmioty prowadzące obrót detaliczny,
 • zgłaszanie planów dostaw przez podmioty odpowiedzialne.
W ramach tego systemu każda apteka potrzebuje:
1. certyfikaty kwalifikowane dla osoby reprezentującej aptekę do zakładania kont w systemie.
2. certyfikaty niekwalifikowane do autoryzacji przesyłanych raportów.


Certyfikaty oferowane przez KIR spełniają wymagania ZSMOPL.

Zamów zestaw z certyfikatem kwalifikowanym i niekwalifikowanym oraz kartą kryptograficzną i wybranym czytnikiem, aby założyć konto w systemie i jednocześnie podpisywać raporty (W polu "Certyfikat niekwalifikowany w zestawie" proszę zaznaczyć opcję "tak". Jeżeli certyfikat niekwalifikowany chcą Państwo otrzymać w osobnym pliku należy zaznaczyć w Uwagach "certyfikat niekwalifikowany w pliku").

Zamów zestaw z certyfikatem niekwalifikowanym oraz kartą kryptograficzną, aby podpisywać raporty.

Zamów certyfikat niekwalifikowany w pliku do podpisywania raportów.

Każdy certyfikat możesz odebrać "od ręki" w wybranym oddziale KIR. Warunkiem jest dostarczenie zamówienia złożonego przez stronę internetową i podpisanie umowy na świadczenie usług zaufania.

Nasi klienci:

 • ALAB laboratoria
 • Białystok
 • Michelin
 • Luxmed
 • Wasko
 • Warmia i Mazury
 • Synevo
 • Siemens
 • Puławy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Diagnostyka