Kup e-podpis

Certyfikaty do PSD2

Kwalifikowane certyfikaty dla dostawców usług płatniczych, pozwalające na świadczenie tych usług w ramach PSD2.

Unijna dyrektywa PSD2 (ang. Payment Services Directive II) w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego została wdrożona przez Polskę 20 czerwca 2018 roku jako nowelizacja ustawy o usługach płatniczych. Dyrektywa otwiera rynek finansowy dla podmiotów niebankowych (Third Party Providers, TPP), które za zgodą klienta będą mogły zainicjować płatność oraz uzyskać dane dotyczące jego rachunku bankowego, np. historię transakcji.

Dyrektywa PSD2 przewiduje konieczność zabezpieczenia komunikacji pomiędzy instytucjami płatniczymi w taki sposób, aby zapewnić integralność i autentyczność przekazywanych danych. Oznacza to, że od 2019 roku każdy podmiot, wymieniając takie informacje, zobowiązany jest do posługiwania się specjalnymi kwalifikowanymi certyfikatami eIDAS:

Jest to poświadczenie elektroniczne, które łączy dane służące do walidacji pieczęci elektronicznej z osobą prawną i potwierdza nazwę tej osoby, wydawane przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania.

Jest to poświadczenie, które umożliwia uwierzytelnianie witryn internetowych i przyporządkowuje witrynę internetową do osoby fizycznej lub prawnej, wydane przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania.

Certyfikaty, z terminem ważności od 1 roku do 2 lat, może otrzymać każdy podmiot, który uzyska od Komisji Nadzoru Finansowego pozwolenie na świadczenie usług w ramach PSD2. KIR posiada w swojej ofercie oba rodzaje certyfikatów. Zamówienia na certyfikaty można składać na stronie sklepu internetowego Szafir. Procedura zamawiania certyfikatów z danymi PSD2 jest dostępna tutaj

Certyfikaty z danymi do PSD2 można otrzymać elektronicznie bez konieczności wizyty w placówce KIR. Warunkiem jest przesłanie drogą mailową żądania opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu osoby upoważnionej do odebrania certyfikatu wskazanej na zamówieniu. Przygotowany certyfikat zostanie odesłany pocztą elektroniczną do osoby upoważnionej.
 
Certyfikaty wydawane przez KIR posiadają specjalne rozszerzenia do PSD2 wymagane przez specyfikację techniczną ETSI TS 119 495 v 1.2.1. (Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Sector Specific Requirements; Qualified Certificate Profiles and TSP Policy Requirements under the Payment Services Directive (EU) 2015/2366).

Czego potrzebuję, aby zamówić certyfikat w KIR?

 • ważnej umowy na świadczenie usług zaufania
 • wskazania osoby upoważnionej do odebrania certyfikatu
 • potwierdzenia identyfikatorów nadanych przez właściwy organ
 • zamówienia podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania banku (papierowo lub elektronicznie z kwalifikowanym podpisem)

 

 

Certyfikaty do PSD2 - dowiedz się więcej! Obejrzyj wywiad z Elżbietą Włodarczyk, która w KIR odpowiada za usługi podpisu elektronicznego.

 

Nasi klienci:

 • ALAB laboratoria
 • Białystok
 • Michelin
 • Luxmed
 • Wasko
 • Warmia i Mazury
 • Synevo
 • Siemens
 • Puławy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Diagnostyka