Wylogowaliśmy Cię z Twojego konta. Zaloguj ponownie
Nazwa dokumentu Obowiązuje do:

Polityka certyfikacji KIR dla kwalifikowanych usług zaufania

obowiązująca

Kodeks postępowania certyfikacyjnego KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych

obowiązujący

Polityka certyfikacji KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych

obowiązująca

Regulamin zdalnego odnawiania certyfikatów kwalifikowanych i niekwalifikowanych

obowiązujący

Regulamin Sklepu Internetowego Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.

obowiązujący

Regulamin Usługi mSzafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.

obowiązujący

Regulamin Usługi pieczęć mSzafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.

obowiązujący

Nazwa dokumentu Obowiązuje do:

Ustawa z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

obowiązująca

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE

obowiązujące

Nazwa dokumentu Obowiązuje do:

Ustawa o podpisie elektronicznym z 18 września 2001 r.

zastąpiona ustawą z dnia 05/09/2016 r.

Rozporządzenia do ustawy o podpisie elektronicznym

nieobowiązujące

Polityka certyfikacji KIR dla kwalifikowanych usług zaufania

20/03/2024

Polityka certyfikacji KIR dla kwalifikowanych usług zaufania

27/12/2022

Polityka certyfikacji KIR dla certyfikatów kwalifikowanych

09/10/2018

Polityka certyfikacji KIR dla certyfikatów kwalifikowanych

27/10/2016

Polityka certyfikacji KIR dla certyfikatów kwalifikowanych

01/03/2015

Polityka certyfikacji KIR dla certyfikatów kwalifikowanych

09/01/2013

Polityka certyfikacji KIR dla certyfikatów kwalifikowanych

28/02/2010

Polityka certyfikacji KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych

19/10/2023

Polityka certyfikacji KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych

11/10/2022

Polityka certyfikacji KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych

30/06/2021

Polityka certyfikacji KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych

25/03/2020

Polityka certyfikacji KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych

06/05/2018

Polityka certyfikacji KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych

10/07/2016

Polityka certyfikacji KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych

01/03/2015

Polityka certyfikacji KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych

19/11/2014

Polityka certyfikacji KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych

24/04/2014

Polityka certyfikacji KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych

19/12/2013

Polityka certyfikacji KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych

30/09/2012

Polityka certyfikacji KIR dla usługi znakowania czasem

24/10/2016

Kodeks postępowania certyfikacyjnego KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych

19/10/2023

Kodeks postępowania certyfikacyjnego KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych

06/04/2023

Kodeks postępowania certyfikacyjnego KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych

20/01/2022

Kodeks postępowania certyfikacyjnego KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych

30/06/2021

Kodeks postępowania certyfikacyjnego KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych

30/04/2021

Kodeks postępowania certyfikacyjnego KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych

29/03/2020

Kodeks postępowania certyfikacyjnego KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych

06/05/2018

Kodeks postępowania certyfikacyjnego KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych

14/07/2017

Kodeks postępowania certyfikacyjnego KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych

10/07/2016

Kodeks postępowania certyfikacyjnego KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych

01/03/2015

Kodeks postępowania certyfikacyjnego KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych

19/11/2014

Kodeks postępowania certyfikacyjnego KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych

24/04/2014

Kodeks postępowania certyfikacyjnego KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych

09/10/2013

Kodeks postępowania certyfikacyjnego KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych

30/09/2012

Kodeks postępowania certyfikacyjnego KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych

22/03/2012

Kodeks postępowania certyfikacyjnego KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych

03/04/2024

Nazwa dokumentu Obowiązuje do:

Lista kwalifikowanych urządzeń do składania podpisów oraz pieczęci elektronicznych obsługiwanych przez KIR

obowiązująca

Nazwa dokumentu Obowiązuje do:

Zaufane źródła, z których korzysta KIR do weryfikacji zamówień i danych certyfikatów TLS

aktualne