Kup e-podpis

Znakowanie czasem

Znakowanie czasem

 

Data wskazana na dokumencie elektronicznym nie zawsze pozwala na pewne potwierdzenie faktycznego momentu jego istnienia. Rozwiązaniem jest zastosowanie znaczników czasu.

 

 

Kup znakowanie czasem

Wymiana i przechowywanie dokumentów elektronicznych bardzo często wymaga wiarygodnego potwierdzenia, że dokument istniał w danym momencie. W przypadku dokumentu w postaci papierowej wystarczy wpisanie daty na dokumencie bądź jego notarialne poświadczenie. 

Znakowanie czasem dokumentów elektronicznych polega na wygenerowaniu przy użyciu metod kryptograficznych przez KIR elektronicznego potwierdzenia wiążącego dany dokument z datą. Czas wskazany w znaczniku czasu pochodzi z wiarygodnego źródła i dodatkowo potwierdza istnienie dokumentu we wskazanym momencie.

W praktyce, aby uzyskać znacznik czasu z KIR, należy posłużyć się aplikacją Szafir lub komponentami programistycznymi, które pozwalają na automatyczne uzyskiwanie znaczników czasu dla podpisu elektronicznego pod danym dokumentem.
Każdy podpis elektroniczny może być oznakowany czasem zarówno w momencie jego tworzenia, jak i weryfikacji.

Aby zamówić znacznik czasu, należy wykonać 3 poniższe kroki:

1. podpisać umowy z KIR,
2. wypełnić i wysłać zamówienie,
3. pobrać znacznik czasu.
 

Zobacz szczegóły

 

Nasi klienci:

 • ALAB laboratoria
 • Białystok
 • Michelin
 • Luxmed
 • Wasko
 • Warmia i Mazury
 • Synevo
 • Siemens
 • Puławy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Diagnostyka