Pytania i odpowiedzi

Nie znalazłeś odpowiedzi – zadaj pytanie klikając tutaj

Instrukcje

Instrukcja odblokowania i nadania nowego kodu PIN (karta Graphite)

Instrukcja weryfikacji dokumentów podpisanych Szafir i mSzafir

Instrukcja konfiguracji aplikacji Szafir na potrzeby podpisania dokumentu MDR

Złożenie zamówienia na certyfikat kwalifikowany w sklepie internetowym Szafir

Zestaw do składania podpisu elektronicznego. Instrukcja uruchomienia

Instrukcja instalacji i aktywacji karty Graphite

Instrukcja konfiguracji kart CryptoCard Graphite w aplikacji JPK Ministerstwa Finansów

Instrukcja umieszczania znaku graficznego podpisu elektronicznego w plikach w formacie pdf

Instrukcja szyfrowania i odszyfrowywania dokumentów w aplikacji Szafir

Instrukcja składania i weryfikacji podpisów w aplikacji Szafir, formaty: XAdES PAdES CAdES

Instrukcja znakowania czasem dokumentów w aplikacji Szafir

Instrukcja instalacji i konfiguracji aplikacji do składania podpisów na MacOS

Instrukcja wskazania pliku sterownika karty kryptograficznej Carbon w aplikacji Klient JPK 2.0

Instrukcja sprawdzania wersji Java na MacOS

Rejestracja certyfikatu w systemie oraz aktywacja karty dla kart Carbon w CCS 2.00

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie Płatnik

Instrukcja używania certyfikatów niekwalifikowanych w MS Outlook

Instrukcja lokalizacji bibliotek PKCS#11

Instrukcja złożenia zamówienia na odnowienie certyfikatów kwalifikowanych online w sklepie internetowym Szafir

1  2    

Zadaj pytanie

*
*
*

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjna (KIR) z siedzibą w Warszawie przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa, KRS 0000113064;
 2. dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji zgłoszenia dotyczącego umowy zawartej z KIR lub
  2. realizacji zgłoszenia innego niż dotyczący umowy zawartej z KIR, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b RODO;
 3. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy lub realizacji innego zgłoszenia;
 4. masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. masz prawo do wniesienia skargi do PUODO w razie uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zgłoszenia;
 7. inspektor ochrony danych w KIR: .

Czy pytanie dotyczy zawartej umowy:

Nasi klienci:

 • ALAB laboratoria
 • Białystok
 • Michelin
 • Luxmed
 • Wasko
 • Warmia i Mazury
 • Synevo
 • Siemens
 • Puławy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Diagnostyka