Kup e-podpis

Pytania i odpowiedzi

 • Aplikacja Szafir

  Po zakupie zestawu do kwalifikowanego e-podpisu w KIR wszelkie problemy z certyfikatem oraz aplikacją Szafir można zgłaszać do Departamentu Kontaktu z Klientami - telefon: 22 545 55 55, e-mail: .

 • Należy sprawdzić, czy w konfiguracji aplikacji Szafir w zakładce "Składanie podpisu" i/lub "Znakowanie czasem” jest wybrana opcja: "Dowolny niekwalifikowany/kwalifikowany certyfikat" lub "Wskazany certyfikat". W przypadku zaznaczenia opcji „Wskazany certyfikat” wykonanie próby złożenia podpisu innym certyfikatem niż wybrany nie będzie możliwe.

 • W takiej sytuacji należy sprawdzić datę systemową oraz ustawienia proxy. W przypadku, jeśli korzysta się z zapory systemu Windows lub programu antywirusowego (firewalla), należy sprawdzić ich ustawienia, ponieważ mogą blokować pobieranie list CRL.

  Jeżeli wykonanie wskazanych czynności nie przyniesie pozytywnego rezultatu, należy wykonać próbę pobrania list CRL bezpośrednio z przeglądarki, przechodząc do zakładki "Certyfikaty i listy CRL". W przypadku problemu z listą, która nie jest dostępna z podanej wyżej strony – zapytanie należy skierować do wystawcy listy.

 • W wersji 2.x.x aplikacji Szafir trzeba wskazać miejsce, w którym znajduje się biblioteka CCPKiP11.dll. Należy przejść do ustawień programu (zakładka "Komponent techniczny"), aby móc zmienić ścieżkę. Biblioteka znajduje się domyślnie w katalogu CryptoTech.

 • Rozwiązaniem tego problemu jest aktualizacja sterowników czytnika kart kryptograficznych.

  Aktualne wersje sterowników do czytników dostępne są na stronie: https://www.elektronicznypodpis.pl/informacje/aplikacje/

 • W przypadku wystąpienia problemów z uruchomieniem aplikacji Szafir w 64-bitowym systemie operacyjnym należy zainstalować 32-bitową Javę na stacji. Jeżeli zainstalowanie 32-bitowej Javy nie będzie możliwe, prosimy o e-mailowy kontakt z Departamentem Kontaktu z Klientami (). Wtedy zwrotnie przekażemy link do aktualnej wersji Szafir z wbudowanym oprogramowaniem Java.

 • Należy odinstalować aplikację i następnie usunąć katalog KIR ze ścieżki: X:\Users\Użytkownik\AppData\Roaming. Po tej czynności należy ponownie pobrać aplikację Szafir z zakładki "Aplikacje i sterowniki".

 • W konfiguracji aplikacji Szafir (zakładka "Komponent techniczny") należy wskazać bibliotekę 64-bit CryptoCard Suite ze ścieżki: X:\Program Files\CryptoTech\CryptoCard\CCPkiP11.dll. To powinno pomóc.

Zadaj pytanie

Captcha

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjna (KIR) z siedzibą w Warszawie przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa, KRS 0000113064;
 2. dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji zgłoszenia dotyczącego umowy zawartej z KIR na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub
  2. realizacji zgłoszenia innego niż dotyczący umowy zawartej z KIR, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 3. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy lub realizacji innego zgłoszenia;
 4. masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. masz prawo do wniesienia skargi do PUODO w razie uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zgłoszenia;
 7. inspektor ochrony danych w KIR: .
Czy pytanie dotyczy zawartej umowy:

Nasi klienci:

 • ALAB laboratoria
 • Białystok
 • Michelin
 • Luxmed
 • Wasko
 • Warmia i Mazury
 • Synevo
 • Siemens
 • Puławy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Diagnostyka