Kup e-podpis

Pytania i odpowiedzi

 • Systemy operacyjne

  Do poprawnej pracy wymagany jest komputer pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego: Windows 10, Windows Server 2012 R2, 2016, 2019, macOS (Mojave 10.14, Catalina 10.15, Big Sur) lub Linux, na którym zainstalowane jest środowisko Java w wersji 1.8 lub nowszej. Rekomendowane dystrybucje Javy to Oracle lub Adopt OpenJDK.

 • Oprogramowanie Java niezbędne do prawidłowej pracy aplikacji Szafir lub Szafir SDK należy pobrać z lokalizacji:

 • Oprogramowanie CryptoCard Suite jest wyposażone w narzędzie do weryfikacji poprawności konfiguracji o nazwie "Asystent Konfiguracji". W celu jego uruchomienia należy wybrać zakładkę "Narzędzia", potem "Asystent" i "Uruchom", a następnie postępować zgodnie z instrukcjami programu. Po zakończeniu działania Asystent wskaże, czy występują błędy i w jakim komponencie systemu. W efekcie działania Asystenta powstanie również raport, który zawiera informacje dotyczące poprawności instalacji CryptoCard Suite i może być pomocny podczas identyfikacji źródła problemów.

 • Z menu Narzędzia -> Opcje -> Zaawansowane wybrać sekcję "Certyfikaty". Nacisnąć przycisk "Urządzenia zabezpieczające". Wybrać "Wczytaj", w nowo otwartym okienku wpisać w polu "Nazwa modułu" wpisać "CryptoCard", w polu "Module filename": wpisać "C:\Program Files\CryptoTech\CryptoCard\CCPkiP11.dll". Następnie po wybraniu przycisku "OK" na liście dostępnych urządzeń powinno pojawić się urządzenie "CryptoCard".

 • Rozwiązanie polega na odznaczeniu w wyborze składników do instalacji "Czytnika kart kryptograficznych".

Zadaj pytanie

Captcha

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjna (KIR) z siedzibą w Warszawie przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa, KRS 0000113064;
 2. dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji zgłoszenia dotyczącego umowy zawartej z KIR na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub
  2. realizacji zgłoszenia innego niż dotyczący umowy zawartej z KIR, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 3. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy lub realizacji innego zgłoszenia;
 4. masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. masz prawo do wniesienia skargi do PUODO w razie uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zgłoszenia;
 7. inspektor ochrony danych w KIR: .
Czy pytanie dotyczy zawartej umowy:

Nasi klienci:

 • ALAB laboratoria
 • Białystok
 • Michelin
 • Luxmed
 • Wasko
 • Warmia i Mazury
 • Synevo
 • Siemens
 • Puławy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Diagnostyka