Kup e-podpis

Pytania i odpowiedzi

 • Czytniki kart

  Aby wyjąć kartę czytnika Omnikey Cardman 6121, należy przesunąć do góry „dźwigienkę” znajdującą się nad „światełkiem” na niebieskiej części czytnika, a następnie wyciągnąć kartę.

 • Kartę należy „wyłamać” (w ten sam sposób, jak robi się to w przypadku karty SIM do telefonu) i wsunąć do wejścia, które znajduje się na górze czytnika. W celu ułatwienia proszę postąpić zgodnie z instrukcją.

 • Wynika to z architektury systemu terminalowego MS Windows. W ramach sesji terminalowej użytkownik korzysta z udostępnionych zasobów serwera oraz wybranych zasobów lokalnej stacji roboczej, na której pracuje aplikacja klienta terminalowego (RDP Client).

  Czytnik kart elektronicznych podłączony do fizycznych portów serwera terminalowego nie jest udostępniany dla sesji terminalowych pracujących na tym serwerze. Aplikacja użytkownika uruchomiona w sesji terminalowej widzi czytnik i kartę włożoną do niego, jeśli jest to czytnik lokalny podłączony do stacji roboczej, na której uruchomiony jest klient terminalowy.

  I odwrotnie: aplikacje uruchamiane bezpośrednio na serwerze (ale nie w ramach sesji terminalowej) potrafią używać wyłącznie jego czytniki lokalnie podłączone do serwera i nie widzą czytników podłączonych do stacji roboczych użytkowników.
   

 • Aby czytnik i karta działały w połączeniu terminalowym (RDP), muszą być spełnione następujące warunki:

  • czytnik kart musi zostać poprawnie zainstalowany i podłączony do stacji klienckiej a na stacji klienckiej musi działać usługa systemowa "Karta Inteligentna",
  • w kliencie terminalowym, w opcjach zaawansowanych musi być włączone przenoszenie lokalnego czytnika kart elektronicznych w sesji RDP (tzn. udostępnianie kart w nim włożonych dla aplikacji na serwerze terminalowym),
  • na serwerze terminalowym (RDP) musi być zainstalowane oprogramowanie CryptoCard Suite.

Zadaj pytanie

Captcha

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjna (KIR) z siedzibą w Warszawie przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa, KRS 0000113064;
 2. dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji zgłoszenia dotyczącego umowy zawartej z KIR na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub
  2. realizacji zgłoszenia innego niż dotyczący umowy zawartej z KIR, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 3. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy lub realizacji innego zgłoszenia;
 4. masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. masz prawo do wniesienia skargi do PUODO w razie uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zgłoszenia;
 7. inspektor ochrony danych w KIR: .
Czy pytanie dotyczy zawartej umowy:

Nasi klienci:

 • ALAB laboratoria
 • Białystok
 • Michelin
 • Luxmed
 • Wasko
 • Warmia i Mazury
 • Synevo
 • Siemens
 • Puławy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Diagnostyka