Pytania i odpowiedzi

Nie znalazłeś odpowiedzi – zadaj pytanie klikając tutaj

Nowa karta (Karta Graphite)

Zainstalowałem oprogramowanie i nie działa „Aktywator”, certyfikat nie został zarejestrowany w systemie.

Nie mogę podpisać dokumentu nową kartą w aplikacji Szafir, aplikacja nie widzi kart – błąd „włóż kartę do czytnika”.

Certyfikat z nowej karty nie instaluje się automatycznie w systemie Windows.

Przy podpisywaniu nową kartą pojawia się błąd CKR_FUNCTION_FAILED

Czytnik nie czyta kart. W czytniku nie widać karty.

Nie widzę certyfikatu w systemie Windows.

Jak sprawdzić stan karty.

CryptoCard Manager nie czyta nowej karty.

W aplikacji Szafir nie można użyć starej karty Carbon. Zainstalowałem najnowszy pakiet Graphite na nowym komputerze i chcę na nim użyć również starej karty w aplikacji Szafir.

Problem z widocznością certyfikatu w systemie SPUTNIK lub innych korzystających z certyfikatów zaimportowanych do Windows.

Zadaj pytanie

*
*
*

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjna (KIR) z siedzibą w Warszawie przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa, KRS 0000113064;
 2. dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji zgłoszenia dotyczącego umowy zawartej z KIR lub
  2. realizacji zgłoszenia innego niż dotyczący umowy zawartej z KIR, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b RODO;
 3. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy lub realizacji innego zgłoszenia;
 4. masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. masz prawo do wniesienia skargi do PUODO w razie uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zgłoszenia;
 7. inspektor ochrony danych w KIR: .

Czy pytanie dotyczy zawartej umowy:

Nasi klienci:

 • ALAB laboratoria
 • Białystok
 • Michelin
 • Luxmed
 • Wasko
 • Warmia i Mazury
 • Synevo
 • Siemens
 • Puławy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Diagnostyka