Kup e-podpis

Podstawy prawne

Kodeks, Polityki, Regulaminy
Polityka certyfikacji KIR dla kwalifikowanych usług zaufania (plik .pdf) - pobierz
Kodeks postępowania certyfikacyjnego KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych
ważny od 3 kwietnia 2024 r.
(plik .pdf) - pobierz
Polityka certyfikacji KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych
ważna od 3 kwietnia 2024 r.
(plik .pdf) - pobierz
Regulamin zdalnego odnawiania certyfikatów kwalifikowanych i niekwalifikowanych (plik .pdf) - pobierz
Instrukcja odnawiania certyfikatów przez www (plik .pdf) - pobierz
Regulamin Sklepu Internetowego Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. (plik .pdf) - pobierz
Regulamin Usługi mSzafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. (plik .pdf) - pobierz

 

Akty prawne
Ustawa z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (plik .pdf) - pobierz

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE

(plik .pdf) - pobierz

 

Akty prawne, Polityki i Kodeks – wersje archiwalne
Ustawa o podpisie elektronicznym z 18 września 2001 r. zastąpiona ustawą z dnia 5.09.2016 r. (plik .pdf) - pobierz
Rozporządzenia do ustawy o podpisie elektronicznym nieobowiązujące (plik .zipx) - pobierz
Polityka certyfikacji KIR dla certyfikatów kwalifikowanych obowiązująca do 20.03.2024 r. (plik .pdf) - pobierz
Polityka certyfikacji KIR dla kwalifikowanych usług zaufania obowiązująca do 27.12.2022 r. (plik .pdf) - pobierz
Polityka certyfikacji KIR dla certyfikatów kwalifikowanych obowiązująca do 9.10.2018 r. (plik .pdf) - pobierz
Polityka certyfikacji KIR dla certyfikatów kwalifikowanych obowiązująca do 27.10.2016 r. (plik .pdf) - pobierz
Polityka certyfikacji KIR dla certyfikatów kwalifikowanych obowiązująca do 1.03.2015 r. (plik .pdf) - pobierz
Polityka certyfikacji KIR dla certyfikatów kwalifikowanych obowiązująca do 9.01.2013 r. (plik .pdf) - pobierz
Polityka certyfikacji KIR dla certyfikatów kwalifikowanych obowiązująca do 28.02.2010 r. (plik .pdf) - pobierz
Polityka certyfikacji KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych obowiązująca do 02.04.2024 r. (plik .pdf) - pobierz
Polityka certyfikacji KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych obowiązująca do 19.10.2023 r. (plik .pdf) - pobierz
Polityka certyfikacji KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych obowiązująca do 11.10.2022 r. (plik .pdf) - pobierz
Polityka certyfikacji KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych obowiązująca do 30.06.2021 r. (plik .pdf) - pobierz
Polityka certyfikacji KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych obowiązująca do 25.03.2020 r. (plik .pdf) - pobierz
Polityka certyfikacji KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych obowiązująca do 6.05.2018 r. (plik .pdf) - pobierz
Polityka certyfikacji KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych obowiązująca do 10.07.2016 r. (plik .pdf) - pobierz
Polityka certyfikacji KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych obowiązująca do 1.03.2015 r. (plik .pdf) - pobierz
Polityka certyfikacji KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych obowiązująca do 19.11.2014 r. (plik .pdf) - pobierz
Polityka certyfikacji KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych obowiązująca do 24.04.2014 r. (plik .pdf) - pobierz
Polityka certyfikacji KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych obowiązująca do 19.12.2013 r. (plik .pdf) - pobierz
Polityka certyfikacji KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych obowiązująca do 30.09.2012 r. (plik .pdf) - pobierz
Polityka certyfikacji KIR dla usługi znakowania czasem obowiązująca do
24.10.2016 r.
(plik .pdf) - pobierz
Kodeks postępowania certyfikacyjnego KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych obowiązujący do 02.04.2024 r. (plik .pdf) - pobierz
Kodeks postępowania certyfikacyjnego KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych obowiązujący do 19.10.2023 r. (plik .pdf) - pobierz
Kodeks postępowania certyfikacyjnego KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych obowiązujący do 6.04.2023 r. (plik .pdf) - pobierz
Kodeks postępowania certyfikacyjnego KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych obowiązujący do 20.01.2022 r. (plik .pdf) - pobierz
Kodeks postępowania certyfikacyjnego KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych obowiązująca do
30.06.2021 r.
(plik .pdf) - pobierz
Kodeks postępowania certyfikacyjnego KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych obowiązujący do 30.04.2021 r. (plik .pdf) - pobierz
Kodeks postępowania certyfikacyjnego KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych obowiązujący do 29.03.2020 r. (plik .pdf) - pobierz
Kodeks postępowania certyfikacyjnego KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych obowiązujący do 6.05.2018 r. (plik .pdf) - pobierz
Kodeks postępowania certyfikacyjnego KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych obowiązujący do 9.07.2017 r. (plik .pdf) -pobierz
Kodeks postępowania certyfikacyjnego KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych obowiązujący do 10.07.2016 r.

(plik .pdf) - pobierz

Kodeks postępowania certyfikacyjnego KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych obowiązujący do 1.03.2015 r. (plik .pdf) - pobierz
Kodeks postępowania certyfikacyjnego KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych obowiązujący do 19.11.2014 r. (plik .pdf) - pobierz
Kodeks postępowania certyfikacyjnego KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych obowiązujący do 24.04.2014 r. (plik .pdf) - pobierz
Kodeks postępowania certyfikacyjnego KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych obowiązujący do 9.10.2013 r. (plik .pdf) - pobierz
Kodeks postępowania certyfikacyjnego KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych obowiązujący do 30.09.2012 r. (plik .pdf) - pobierz
Kodeks postępowania certyfikacyjnego KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych obowiązujący do 22.03.2012 r. (plik .pdf) - pobierz

 

Lista kwalifikowanych urządzeń
Lista kwalifikowanych urządzeń do składania podpisów oraz pieczęci elektronicznych obsługiwanych przez KIR   (plik .pdf) - pobierz

Nasi klienci:

 • ALAB laboratoria
 • Białystok
 • Michelin
 • Luxmed
 • Wasko
 • Warmia i Mazury
 • Synevo
 • Siemens
 • Puławy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Diagnostyka