Kup e-podpis

Jak zamówić znacznik czasu?

W standardowej umowie na świadczenie usług zaufania są zawarte zapisy dotyczące znakowania czasem. Oznacza to, że jeżeli klient podpisał wcześniej taką umowę i jest ona nadal ważna, nie ma potrzeby zawierania nowej. Jeżeli jednak nie korzystał wcześniej z usług zaufania KIR, należy podpisać nową umowę.


Warunki świadczenia usług zaufania

W formularzu zamówienia należy wskazać osoby, które będą mogły korzystać ze znaczników czasu oraz wybrać model korzystania z usługi.

Aby pobrać znacznik czasu, należy posłużyć się aplikacją Szafir lub komponentami programistycznymi Szafir SDK, które pozwalają na automatyczne uzyskiwanie znaczników czasu dla podpisu elektronicznego pod danym dokumentem.

Udostępnianie usługi znakowania czasem odbywa się za pośrednictwem protokołu HTTP. Osoba upoważniona do pobierania znaczników wysyła na określony adres www podpisane żądanie o wydanie znacznika czasu, które jest weryfikowane przez serwery dostępowe usługi znakowania czasem. W przypadku pozytywnej weryfikacji podpisu pod żądaniem generowany jest znacznik czasu.

Faktury VAT z tytułu świadczenia usług znakowania czasem w naliczaniu standardowym wystawiane są raz na kwartał po zakończeniu kwartału. Natomiast w przypadku opłat abonamentowych wystawiane są zgodnie z okresem wynikającym z abonamentu, czyli na początku tego okresu. Po zakończeniu okresu abonamentu naliczane są opłaty za dodatkowe znaczniki, które ewentualnie zostały wydane po wyczerpaniu limitu z abonamentu. Faktury za dodatkowe znaczniki wystawiane są w ciągu 7 dni po dokonaniu naliczenia. Opłaty za dodatkowe znaczniki mogą zostać również doliczone do faktury za kolejny abonament. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT.

Nasi klienci:

 • ALAB laboratoria
 • Białystok
 • Michelin
 • Luxmed
 • Wasko
 • Warmia i Mazury
 • Synevo
 • Siemens
 • Puławy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Diagnostyka