Kup e-podpis

Jak zamówić znacznik czasu?

W e-sklepie wybierz Znakowanie czasem i określ rodzaj abonamentu.

Aby pobrać znacznik czasu, należy posłużyć się aplikacją Szafir lub komponentami programistycznymi Szafir SDK, które pozwalają na automatyczne uzyskiwanie znaczników czasu dla podpisu elektronicznego pod danym dokumentem.

Udostępnianie usługi znakowania czasem odbywa się za pośrednictwem protokołu HTTP. Osoba upoważniona do pobierania znaczników wysyła na określony adres www podpisane żądanie o wydanie znacznika czasu, które jest weryfikowane przez serwery dostępowe usługi znakowania czasem. W przypadku pozytywnej weryfikacji podpisu pod żądaniem generowany jest znacznik czasu.

Faktury VAT z tytułu świadczenia usług znakowania czasem w naliczaniu standardowym wystawiane są raz na kwartał – po zakończeniu kwartału. Natomiast w przypadku opłat abonamentowych wystawiane są zgodnie z okresem wynikającym z abonamentu, czyli na początku tego okresu. Po zakończeniu okresu abonamentu naliczane są opłaty za dodatkowe znaczniki, które ewentualnie zostały wydane po wyczerpaniu limitu z abonamentu. Faktury za dodatkowe znaczniki wystawiane są w ciągu 7 dni po dokonaniu naliczenia. Opłaty za dodatkowe znaczniki mogą zostać również doliczone do faktury za kolejny abonament. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT.

Nasi klienci:

 • ALAB laboratoria
 • Białystok
 • Michelin
 • Luxmed
 • Wasko
 • Warmia i Mazury
 • Synevo
 • Siemens
 • Puławy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Diagnostyka