Wylogowaliśmy Cię z Twojego konta. Zaloguj ponownie
eIDAS_rozporządzenie podpis elektroniczny.jpg

Ministerstwo Cyfryzacji wydało w dniu 28 czerwca br. decyzję odnośnie kontynuacji świadczenia przez KIR kwalifikowanych usług zaufania w zakresie wydawania kwalifikowanych certyfikatów podpisu elektronicznego i znaczników czasu oraz rozpoczęcia wydawania kwalifikowanych certyfikatów pieczęci elektronicznej oraz uwierzytelniania stron www. Podstawą tej opinii był złożony przez KIR raport z audytu, który potwierdził zgodność usług świadczonych przez KIR z wymaganiami określonymi w unijnym rozporządzeniu eIDAS. KIR jest pierwszą w Polsce firmą, która pozytywnie przeszła tę procedurę.

Celem uchwalonego w 2014 r. unijnego rozporządzenia eIDAS (Electronic Identification and Trust Services) jest zwiększenie zaufania do transakcji elektronicznych, poprzez zapewnienie wspólnej podstawy interakcji elektronicznej pomiędzy przedsiębiorstwami, obywatelami i organami publicznymi na obszarze UE. W zakresie usług zaufania, rozporządzenie weszło w życie 1 lipca 2016 r. Zgodnie z zapisami dyrektywy, dotychczasowi kwalifikowani dostawcy usług zaufania zobligowani zostali do przejścia stosownych audytów i złożenia do końca czerwca 2017 r. raportów do organu nadzorującego, jakim jest Ministerstwo Cyfryzacji.

– KIR jako pierwsza w Polsce firma przeszła pozytywnie audyt, który potwierdził zgodność usług świadczonych w ramach Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu eIDAS – mówi Elżbieta Włodarczyk, Dyrektor Linii biznesowej podpis elektroniczny w KIR.

Audyt został przeprowadzony przez firmę T-Systems International GmbH. Objął usługi świadczone dotychczas przez COPE Szafir, jak i nowe, które na mocy eIDAS znajdą się w ofercie KIR. – Wśród nowych usług znajdą się kwalifikowane certyfikaty pieczęci elektronicznej oraz kwalifikowane certyfikaty uwierzytelniania witryn internetowych – wymienia Elżbieta Włodarczyk. – Certyfikaty te pozwolą podnieść jakość i zwiększyć bezpieczeństwo publicznych i prywatnych usług internetowych, e-biznesu czy handlu elektronicznego w krajach Unii Europejskiej. Ułatwią też korzystanie z usług internetowych o charakterze transgranicznym – dodaje Elżbieta Włodarczyk.

Zgodnie z zapisami eIDAS, kwalifikowana pieczęć zapewnia integralność dokumentu oraz określa źródło jego pochodzenia. – Co prawda nie ma jeszcze w polskim prawie wskazania, gdzie taka pieczęć może być stosowana, ale w najbliższym czasie możemy się spodziewać nowelizacji aktów prawnych, które dopuszczą stosowanie tego narzędzia wszędzie tam, gdzie urzędnicy wystawiają zaświadczenia lub oświadczenia – tłumaczy Elżbieta Włodarczyk. Jest to narzędzie, które pozwoli na zautomatyzowanie wielu procesów zachowując przy tym wysoki poziom bezpieczeństwa i wiarygodności elektronicznych dokumentów. Z kolei kwalifikowane certyfikaty do uwierzytelniania witryn mają przede wszystkim odróżnić podmioty działające w UE od pozostałych. Można się spodziewać, że znajdą one zastosowanie w wielu systemach operujących na terenie UE.

Jednocześnie KIR prowadzi prace nad utworzeniem komercyjnego węzła identyfikacji elektronicznej obywatela. Budowa Hub eID usytuowanego przy KIR pozwoli sektorowi bankowemu na pełnienie nowej roli komercyjnego dostawcy tożsamości zarówno dla administracji publicznej, jak i sektora komercyjnego. Rozwiązanie, z którego będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani usługodawcy powoli na umocnienie wiarygodnych relacji biznesowych również z klientem indywidualnym.

22 545 55 55

Obsługa Klienta

Pomoc techniczna

Nasza infolinia jest do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku: 8:00 - 18:00.

Znajdź nas

Największa sieć sprzedaży podpisu elektronicznego

Odbierz swój e-podpis w dowolnej placówce KIR lub jednym z ponad 740 oddziałów banków spółdzielczych w całej Polsce.

Znajdź najbliższą placówkę
Napisz do nas

Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z naszego formularza

lub wyślij wiadomość na adres kontakt@kir.pl

Wybierz temat rozmowy
Image
Biuro_obsługi_klienta_desktop.png

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami

22 545 55 55

Napisz do nas

lub skorzystaj z centrum pomocy