Certyfikaty kwalifikowane

 

 

 

Przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego można złożyć i zweryfikować  podpis elektroniczny.

 

 


Certyfikat kwalifikowany, wydawany przez Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir, jest generowany i zarządzany zgodnie z wymaganiami ustawy o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz.1450) z 18 września 2001 r. oraz towarzyszącymi jej rozporządzeniami.

W myśl ustawy, bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu jest równoważny pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.


Każdy certyfikat kwalifikowany wydany przez KIR może zawierać:

  • dane o subskrybencie,
  • parametry dotyczące klucza publicznego zawartego w certyfikacie,
  • zakres zastosowania certyfikatu,
  • wysokość kwoty, do jakiej mogą być wykonywane transakcje przy użyciu danego certyfikatu,
  • informacje określające zakres uprawnień subskrybenta,
  • informacje określające w czyim imieniu występuje subskrybent.


Aby zamówić certyfikat kwalifikowany:

1. Wypełnij formularz online

2. Wyślij podpisane, papierowe dokumenty zamówienia do KIR

3. Odbierz swoje zamówienie

 

Zobacz szczegóły

 

Nasi klienci: