Produkty zostały podzielone na kategorie tematyczne

Usługi rozliczeniowe

Elixir

Elixir

Przejdź do informacji o produkcie:

Dla Banków

Euro Elixir

Euro Elixir

Przejdź do informacji o produkcie:

Dla Banków

Express Elixir

Express Elixir

Przejdź do informacji o produkcie:

Dla firm Dla Banków Dla Klientów Indywidualnych

Ognivo

Ognivo

Przejdź do informacji o produkcie:

Dla Banków Dla Administracji

SWIFT

SWIFT

Przejdź do informacji o produkcie:

Dla firm Dla Banków

Usługi podpisu elektronicznego

Certyfikat kwalifikowany

Certyfikat kwalifikowany

Przejdź do informacji o produkcie:

Certyfikat niekwalifikowany

Certyfikat niekwalifikowany

Przejdź do informacji o produkcie:

Komponenty programistyczne

Komponenty programistyczne

Przejdź do informacji o produkcie:

Szafir

Szafir

opis

Przejdź do informacji o produkcie:

Dla firm Dla Banków Dla Administracji

Znakowanie czasem

Znakowanie czasem

Przejdź do informacji o produkcie:

Zarządzanie dokumentacją

eArchiwum

eArchiwum

Przejdź do informacji o produkcie:

Dla Banków Dla Administracji

Invoobill

Invoobill

Invooclip

Invooclip

Przejdź do informacji o produkcie:

Dla firm Dla Banków Dla Administracji

Płatności internetowe

Paybynet

Paybynet

Przelew natychmiastowy

Express Elixir

Express Elixir

Przejdź do informacji o produkcie:

Dla firm Dla Banków Dla Klientów Indywidualnych

Bezpieczne podpisywanie dokumentów elektronicznych

Szafir

Szafir

Przejdź do informacji o produkcie:

Dla Banków

Kompleksowe zarządzanie dokumentacją

eArchiwum

eArchiwum

Przejdź do informacji o produkcie:

Dla Banków Dla Administracji

Szybkie i wygodne opłacanie rachunków i faktur

Invoobill

Invoobill

Bezpośrednie płatności internetowe

Paybynet

Paybynet

Faktura elektroniczna

Invooclip

Invooclip

Przejdź do informacji o produkcie:

Dla firm Dla Banków Dla Administracji

Łatwy dostęp do sieci SWIFT
w Polsce

SWIFT

SWIFT

Przejdź do informacji o produkcie:

Dla firm Dla Banków

e-GIODO

Elektroniczna Platforma Komunikacji z Głównym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

W celu wykonania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, ze zm.) w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wdrożony zastał system informatyczny o nazwie "Elektroniczna platforma komunikacji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych" (e-GIODO).

Wdrożenie systemu e-GIODO umożliwia m.in. zgłaszanie do rejestracji zbiorów danych osobowych i dokonywanie ich aktualizacji poprzez Internet. Elektroniczny formularz można wypełnić przy użyciu programu zainstalowanego na stronie internetowej www.giodo.gov.pl. Po wypełnieniu formularza, wnioskodawca, jeśli dysponuje bezpiecznym podpisem elektronicznym, ma możliwość wysłania go drogą elektroniczną. W celu przesyłania wniosków do e-GIODO można skorzystać z oferty usług certyfikacyjnych KIR.


Aby to zrobić należy nabyć:


Podpis elektroniczny złożony pod wnioskiem do e-GIODO przy użyciu takiego zestawu ma moc prawną bezpiecznego podpisu elektronicznego, równoważnego podpisowi własnoręcznemu.
Aby uzyskać zestaw do składania bezpiecznych podpisów z aplikacją podpisującą, należy zawrzeć z KIR umowę na świadczenie usług certyfikacyjnych

 

Nasi klienci: