Kup e-podpis

Oprogramowanie do e-podpisu

 

Aplikacja Szafir służy do składania i weryfikacji e-podpisów.

 

 

Pobierz aplikację Szafir

Dzięki programowi do podpisu elektronicznego Szafir możesz:

 • składać lub weryfikować podpis elektroniczny oraz pieczęć elektroniczną we wszystkich formatach dopuszczonych przez eIDAS,
 • znakować czasem dane,
 • składać lub weryfikować podpis osobisty z użyciem e-dowodu,
 • wykorzystać dowolną kartę kryptograficzną zawierającą kwalifikowany certyfikat,
 • zaszyfrować lub odszyfrować dane.


Cechy wyróżniające aplikację Szafir spośród innych rozwiązań dostępnych na rynku :

 • masowe składanie i weryfikacja podpisów poprzez:
  • wskazywanie wielu plików do strumieniowego podpisania lub weryfikacji,
  • określenie limitu czasu lub limitu ilości operacji kryptograficznych – do osiągnięcia których możliwe będzie wykorzystywanie komponentu technicznego po jednokrotnym podaniu kodu PIN.
 • obsługa następujących formatów e-podpisu dopuszczonych przez rozporządzenie eIDAS:
  • CAdES (PKCS#7) – aplikacja obsługuje warianty: CAdES-BES, CAdES-T oraz umożliwia składanie podpisu wielokrotnego;
  • XAdES – aplikacja obsługuje warianty: XAdES-BES, XAdES-T, XAdES-C, XAdES-A oraz umożliwia składanie podpisu wielokrotnego, kontrasygnaty czy podpisu otaczanego;
  • PAdES – aplikacja obsługuje warianty: PAdES-BES, PAdES-T, PAdES-LTV;
  • ASiC-S – aplikacja obsługuje warianty: ASiC-S-CAdES-BES, ASiC-S-XAdES-BES, ASiC-S-CAdES-T, ASiC-S-XAdES-T.
 • obsługa kart kryptograficznych wydawanych przez wszystkie kwalifikowane centra certyfikacji działające na rynku polskim,
 • obsługa certyfikatów kwalifikowanych wydanych zarówno przez krajowe, jak i zagraniczne kwalifikowane podmioty świadczące usługi certyfikacyjne,
 • możliwość szyfrowania i deszyfrowania plików przy pomocy certyfikatów niekwalifikowanych algorytmami DES3 i AES,
 • możliwość znakowania czasem danych,
 • możliwość przygotowania szablonów podpisywania i weryfikowania dokumentów,
 • możliwość wywołania zadania składania lub weryfikacji e-podpisu z menu kontekstowego,
 • automatyczna aktualizacja aplikacji Szafir,
 • możliwość definiowania dla poszczególnych użytkowników dedykowanych konfiguracji,
 • prosty sposób wskazywania danych do podpisania lub weryfikacji z możliwością sortowania plików według nazw i rozszerzeń,
 • składanie e-podpisu w formacie zgodnym z e-Deklaracje,
 • obsługa list TSL umożliwiająca weryfikację podpisów z krajów UE,
 • dwie wersje językowe – polska i angielska.

 

Kliknij i pobierz aplikację Szafir

 

Szczegółowe wymagania techniczne dla aplikacji Szafir:
Systemy operacyjne:
 • Windows 2008 R2;
 • Windows 2012;
 • Windows 2016;
 • Windows 10;
 • Mac OS;
 • Linux.

Urządzenia do składania podpisu:

 • oprogramowanie middleware wykorzystujące interfejs PKCS#11 (w wersji 2.01 lub wyższej) lub Microsoft CryptoAPI;
 • czytnik kart kryptograficznych zgodny ze specyfikacją PC/SC;
 • karta współpracująca z dowolnym, standardowym czytnikiem kart zgodnym z PC/SC.

Oprogramowanie dodatkowe:

Java w wersji 1.8 lub wyższej.

 

Kliknij i pobierz aplikację Szafir

 

 

Nasi klienci:

 • ALAB laboratoria
 • Białystok
 • Michelin
 • Luxmed
 • Wasko
 • Warmia i Mazury
 • Synevo
 • Siemens
 • Puławy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Diagnostyka