Kup e-podpis

Certyfikaty niekwalifikowane

Certyfikaty niekwalifikowane

 

Wykorzystaj certyfikat niekwalifikowany

do zabezpieczenia swojej poczty elektronicznej, szyfrowania dokumentów oraz zestawienia połączeń.

 

      Kup certyfikat niekwalifikowany

Certyfikat niekwalifikowany może być stosowany do podpisywania poczty elektronicznej, szyfrowania informacji, autoryzacji urządzeń sieciowych oraz zestawiania bezpiecznych połączeń.

W przypadku certyfikatu niekwalifikowanego ("zwykłego") Rozporządzenie eIDAS nie narzuca wymagań, co do sposobu generowania i przechowywania klucza prywatnego oraz sposobu generowania podpisu elektronicznego weryfikowanego takim certyfikatem (programowo czy też z wykorzystaniem kart kryptograficznych).

Certyfikat niekwalifikowany zaufany zawiera:

 • określone dane identyfikujące osobę w internecie (np. takie jak imię, nazwisko czy adres poczty e-mail) potwierdzone przez podmiot świadczący usługi zaufania wydający certyfikat,
 • dane podmiotu reprezentowanego przez posiadacza certyfikatu (opcjonalnie),
 • dane wystawcy certyfikatu,
 • okres ważności,
 • klucz publiczny przyporządkowany do klucza prywatnego znajdującego się wyłącznie w posiadaniu użytkownika.

 

Możesz wybrać certyfikat:

 • do podpisywania i szyfrowania poczty – certyfikat zawiera przede wszystkim adres poczty elektronicznej użytkownika oraz opcjonalnie dane użytkownika i nazwę podmiotu, który reprezentuje,

 • do szyfrowania plików – certyfikat zawiera przede wszystkim nazwę użytkownika i opcjonalnie nazwę podmiotu, który reprezentuje.

Certyfikat niekwalifikowany możesz zamówić:

 w zestawie z kartą kryptograficzną (wówczas para kluczy będzie wygenerowana na karcie),

 na podstawie żądania CSR, które przygotujesz samodzielnie.  

Jeżeli chcesz zamówić zamówić zestaw z certyfikatem niekwalifikowanym:

1. Złóż zamówienie i dodaj je do koszyka.

2. Wyświetl zawartość koszyka i wybierz jedną z możliwości:

 1. Zaloguj się  jeżeli masz już konto,
 2. Zarejestruj się  jeżeli nie masz jeszcze konta.

3. Wprowadź wymagane dane.

4. Zapłać za zamówienie.

5. Pobierz udostępnione w podsumowaniu na stronie w eSklepie zamówienie zawierające wprowadzone dane.

6. Upewnij się, że wprowadzone dane są poprawne.

7. Wyślij zamówienie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego na adres wybranej placówki KIR (elektronicznie z użyciem kwalifikowanych certyfikatów lub w formie papierowej).

8. Oczekuj na e-mail z KIR z potwierdzeniem terminu odbioru zestawu z certyfikatem.

9. Odbierz certyfikat w wybranej placówce KIR. Pamiętaj o zabraniu ze sobą dowodu osobistego lub paszportu.

 


 

Jeżeli chcesz zamówić zamówić certyfikat na podstawie przygotowanego samodzielnie żądania:

1. Złóż zamówienie

2. Upewnij się, że wprowadzone dane są poprawne.

3. Wyślij zamówienie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego na adres wybranej placówki KIR (elektronicznie z użyciem kwalifikowanych certyfikatów lub w formie papierowej).

4. Dostarcz żądanie do KIR – osobiście do wybranej placówki KIR lub elektronicznie, opatrując żądanie kwalifikowanym podpisem osoby upoważnionej do dostarczenia żądania wskazanej w zamówieniu. Jeżeli dostarczasz żądanie osobiście do KIR, pamiętaj o zabraniu ze sobą dowodu osobistego lub paszportu.

5. Odbierz certyfikat.

 

 

Nasi klienci:

 • ALAB laboratoria
 • Białystok
 • Michelin
 • Luxmed
 • Wasko
 • Warmia i Mazury
 • Synevo
 • Siemens
 • Puławy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Diagnostyka