Kup e-podpis

Pytania i odpowiedzi

 • Jak uzyskać i odnowić certyfikat

 • Aby kupić kolejny certyfikat, należy złożyć zamówienie, a następnie przesłać do KIR podpisane zamówienie przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

 • Odnowienie certyfikatu może nastąpić w oddziale KIR na nowej karcie (tzw. zestaw odnowieniowy) lub też online (na dotychczas posiadanej karcie). W tym celu należy złożyć zamówienie. Szczegóły dotyczące odnowienia certyfikatu online można znaleźć w zakładce "Jak odnowić online?". Odbiór zestawu odnowieniowego realizowany jest po umówieniu wizyty w naszym oddziale. Prosimy o wcześniejszy kontakt z Departamentem Kontaktu z Klientami pod numerem telefonu: 22 545 55 55. Istnieje ponadto możliwość zamówienia dostarczenia zestawu w miejsce wskazane przez klienta.

 • W przypadku zgubienia karty należy jak najszybciej unieważnić certyfikat, który był na niej zapisany. W tym celu należy złożyć wniosek o unieważnienie certyfikatu:

  - osobiście w najbliższej placówce KIR
  - tel. 801 500 207 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00 (opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora),
  - w zakładce "Jak zawiesić lub unieważnić certyfikat?"

 • Numer seryjny certyfikatu znajduje się w dokumencie „Potwierdzenie wydania certyfikatu”, który otrzymuje się przy odbiorze zestawu. Numer ten można również odczytać z certyfikatu w komputerze w przypadku, kiedy został na nim zarejestrowany. W tym celu należy uruchomić "Menedżer CryptoCard Suite", przejść na zakładkę "Narzędzia”, uruchomić "Menedżer certyfikatów" i w nowym oknie kliknąć dwa razy na wybrany certyfikat. W nowym oknie należy przejść na zakładkę "Szczegóły”. W oknie pod zakładką druga pozycja to numer seryjny certyfikatu.

 • Tak. Do podpisywania dokumentów w programie eDeklaracje można wykorzystać podpis kwalifikowany.

Zadaj pytanie

Captcha

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjna (KIR) z siedzibą w Warszawie przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa, KRS 0000113064;
 2. dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji zgłoszenia dotyczącego umowy zawartej z KIR na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub
  2. realizacji zgłoszenia innego niż dotyczący umowy zawartej z KIR, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 3. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy lub realizacji innego zgłoszenia;
 4. masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. masz prawo do wniesienia skargi do PUODO w razie uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zgłoszenia;
 7. inspektor ochrony danych w KIR: .
Czy pytanie dotyczy zawartej umowy:

Nasi klienci:

 • ALAB laboratoria
 • Białystok
 • Michelin
 • Luxmed
 • Wasko
 • Warmia i Mazury
 • Synevo
 • Siemens
 • Puławy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Diagnostyka