Kup e-podpis

Jak zamówić podpis elektroniczny?

Kwalifikowany podpis elektroniczny krok po kroku

Nowy certyfikat

Możesz zamówić nowy zestaw podpisu elektronicznego w różnych konfiguracjach, wybierając rodzaj i okres ważności certyfikatu, model czytnika oraz opcje odbioru zamówionego zestawu.
 

Odnowienie certyfikatu

Możesz również zamówić odnowienie certyfikatu w dwóch wariantach:

 • na dotychczas używanej karcie jedynie dla tych samych danych i dla ważnego certyfikatu,
 • na nowej karcie w formie zestawu odnowieniowego. 
   

Chcesz przyspieszyć realizację zamówienia?

Zamów i zapłać online, a przyspieszysz realizację Twojego zamówienia – bez konieczności drukowania żadnych dokumentów, podpisywania ich przez osoby upoważnione ani wysyłania do nas pocztą tradycyjną, co dotychczas było podstawą akceptacji zamówienia i jego realizacji. Certyfikat zostanie przygotowany w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. 

Dla kogo?

Skorzystają zarówno stali, jak i nowi klienci KIR, którzy zamówią certyfikat (nowy lub odnowienie), w procesie zakupu wybiorą opcję z "Podstawowymi danymi" (imię, nazwisko oraz PESEL/nr dokumentu tożsamości) i od razu dokonają płatności w sklepie internetowym Szafir. To rozwiązanie dostępne jest zarówno dla osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność, jak i dla firm. Z tej formy zamawiania certyfikatów mogą skorzystać również podmioty, które mają zawartą umowę z KIR.

 


Warunki świadczenia usług zaufania

 

Po wypełnieniu zamówienia zostaną udostępnione do pobrania gotowe dokumenty:

 • umowa (tylko w przypadku, gdy składasz pierwsze zamówienie)
 • zamówienie

Dokumenty przekaż do podpisu osobom upoważnionym i wyślij w wersji papierowej do oddziału KIR lub w wersji elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres podany w podsumowaniu zamówienia. W przypadku, gdy osoby upoważnione nie widnieją w KRS lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, należy do dokumentów dołączyć odpowiednie pełnomocnictwa potwierdzające ich uprawnienia do reprezentowania zamawiającego. Po otrzymaniu przez KIR wskazanych dokumentów otrzymasz e-mail potwierdzający termin odbioru zestawu.
 

Zestaw odbierzesz w placówce wskazanej na zamówieniu – w oddziale KIR lub u Autoryzowanego Partnera (znajdź najbliższy punkt odbioru).

WAŻNE!

 • Zestaw może odebrać wyłącznie osoba, której dane są wpisane do certyfikatu.
 • Do odbioru zestawu konieczny jest ważny dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) podany w zamówieniu. Nie akceptujemy potwierdzenia tożsamości aplikacją mObywatel.
 • W przypadku gdy do certyfikatu kwalifikowanego ma być wpisany PESEL, a nie jest on ujawniony w dokumencie tożsamości, wówczas konieczne jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego nadanie numeru PESEL. 

Nasi klienci:

 • ALAB laboratoria
 • Białystok
 • Michelin
 • Luxmed
 • Wasko
 • Warmia i Mazury
 • Synevo
 • Siemens
 • Puławy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Diagnostyka