Jak zamówić podpis elektroniczny?

Kwalifikowany podpis elektroniczny krok po kroku

Możesz zamówić nowy zestaw w różnych konfiguracjach, wybierając rodzaj i okres ważności certyfikatu, model czytnika oraz opcje odbioru zamówionego zestawu.

Możesz również zamówić odnowienie certyfikatu w różnych wariantach:

 • online na dotychczas używanej karcie jedynie dla tych samych danych i dla ważnego certyfikatu,
 • na nowej karcie w formie zestawu odnowieniowego do odbioru w naszym oddziale lub z dostawą przy zamówieniu pakietu dojazdowego.


Warunki świadczenia usług zaufania

Po wypełnieniu zamówienia zostaną udostępnione do pobrania gotowe do wydruku dokumenty:

 • umowa tylko w przypadku, gdy składasz pierwsze zamówienie,
 • zamówienie.

Dokumenty przekaż do podpisu osobom upoważnionym i wyślij w wersji papierowej do oddziału KIR lub w wersji elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres podany w podsumowaniu zamówienia. W przypadku, gdy osoby upoważnione nie widnieją w KRS lub w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, należy do dokumentów dołączyć odpowiednie pełnomocnictwa potwierdzające ich uprawnienia do reprezentowania Zamawiającego.

Po otrzymaniu przez KIR wskazanych dokumentów dostaną Państwo e-mail potwierdzający termin odbioru zestawu.

 

 

 

Odbierz zestaw w placówce wskazanej na zamówieniu.

Zestaw może odebrać wyłącznie osoba, której dane są wpisane do certyfikatu.

Do odbioru zestawu konieczny jest ważny dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport), a w przypadku podania w danych do certyfikatu kwalifikowanego numeru NIP subskrybenta również zaświadczenia o nadaniu NIP.

Płatności za zamówiony zestaw należy dokonać na podstawie faktury wystawionej przez KIR na konto podane na fakturze.

Nasi klienci:

 • ALAB laboratoria
 • Białystok
 • Michelin
 • Luxmed
 • Wasko
 • Warmia i Mazury
 • Synevo
 • Siemens
 • Puławy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Diagnostyka